December 07, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Jul
2021
9

*କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି – ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ*

-: କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି :- ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ   ———————————— କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦେ ଦୁଇ ଆଖି ରାସ୍ତା କଡରେ ଆଜି ପେଟ ଭୋକ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରେ ଖୋଜି ।।   କୋଳାହଳ ଆଜି ଗାଁ ଠୁ ସହର କଳକାରଖାନା ଖଞ୍ଜି ଚିହ୍ନା ରାସ୍ତା ଆଜି ଅଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି ଅର୍ଥ ପଛରେ

 59 total views

Jul
2021
7

*ପ୍ରଶ୍ନ – ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ*

ପ୍ରଶ୍ନ  ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ _____________________________________ ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ରେ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ପାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିଛି ମୋ ମାର୍କ କାହିଁ କମିଛି ।।୧।।   ମୁଁ ଦେଖିଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ କଣ ବଢିଛି ମୁଁ ୯୦% ପାଇବି

 77 total views

Feb
2021
23

” ମୋ ଭାବନା ” — ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ

” ମୋ ଭାବନା ” ମନ ଅଟେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜାଗା ଭାବନା ଯହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କହେ ଏହା ଭାରି ସୁନ୍ଦର କାହା ପାଇଁ ଲୁହର ବୃଷ୍ଟି ।। ଏହି ଭାବନାର ଅର୍ଥ କେବେ ପ୍ରେମ କେବେ ଫୁଣି ପ୍ରତାରଣା ତଥାପି ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଭାବିବ ସବୁ ଜାଣି ସେ ଅଜଣା ।। ଏହି ଭାବନା ଯେ

 423 total views