December 07, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Dec
2020
17

ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା – ଅନିତା ବେହେରା

ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ““““““““““` ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଅନାଇ କେବେ ବା ତୁମେ ଆସିବ | ଯିବା ପାଇଁ ପରା ବେଳ ମୋ ହେଲାଣି ଆପଣାଇ ମୋତେ ନେବ || କୁଟା ଖିଅକର ବଳ ନାହିଁ ମୋର ପାଦେ ନପାରଇ ଚାଲି | ଭୂଇଁରେ ଲୋଟୁଚି ଆକାଶେ ଚାହିଁଚି ଆସୁଚ କି ଝୁଲିଝୁଲି || ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲିକି ସଭିଏଁ

 136 total views

Nov
2020
7

ଦରଖାସ୍ତ

ଦରଖାସ୍ତ   ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର ଜୟ ହେ ଜଗବନ୍ଦନ, ଅଧାହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖୁଛି ଜଗତ ବୋଲାଅ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାମ। ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବରେ ଅଛ ତ ରହି, ଅଭାବୀ ମନର ମରମ ବେଦନା ତୁମେ ଯେ ବୁଝିବ କାହିଁ। ଜଗତକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପଲକ ନେତ୍ର କଲ, ସବୁ ଦେଖି

 200 total views