ସ୍ବପ୍ନପ୍ରିୟା*
———————————
ସ୍ବପ୍ନପ୍ରିୟା ତୁମ କାନନ ଗହନେ
ସାଜି ଆଦ୍ୟ ସୁରୁଜର ରେଣୁ,

ବିଛୁରିତ ମନ ଉଷର ପରାଣେ
ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ ହୃଦ ବେଣୁ ।।

କାଳେ ଚମକେ ମୁଁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଲତିକେ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଲତା ଦେହି ଇନ୍ଦୁ ଆଭା,

ପଲ୍ଲବୀତ ତରୁ ସୁଶୀଳ ସମୀରେ
ପ୍ରସ୍ପୁଟିତ ମହୀ ପରେ ଶୋଭା ।।

ତୁମ ଆଗମନେ ତ୍ୱରିତ କଳ୍ପନେ
ନିମଗ୍ନି ଯାଇଛି ତନୁ ପ୍ରାଣ,

ଅସୁମାରୀ ଆଶା ତବ ସନ୍ନିଧାନେ
ପୁଲକିତ କରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ ।।

ସବୁଜ ବନାନୀ ଗିରି ଖଞ୍ଜଧାରେ
ଯେବେ ଝରଣା ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଗାଏ,

ତୁମ ପାଦ ଶବ୍ଦ ନୂପୁର ରାଗିଣୀ
ମୋର ହୃଦୟେ ଶିହରି ଯାଏ ।।

ଲାଜେଇ ଯାଏମୁଁ ପ୍ରତି ଭାବାନ୍ତରେ
ସଦ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି,

କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ହସ ନାଲି ଓଠ ଧାରେ
ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ସ୍ରୋତ ପରି ।।

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସପନ ମାଖିଛି
ଅଜାଣତେ ସ୍ପର୍ଶ ପଲ୍ଲବରେ,

ଅନୁଭବେ ଆଜି ବିତୁଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ତୁମ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତରାଳେ
ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ଏ ମନତଳେ ।।

 

✒️ ଇଂ କେ ସି ବାରିକ୍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *