December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ସୃଜନ ର ଶିଖରପୁରୁଷ*– *ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*

*ସୃଜନ ର ଶିଖରପୁରୁଷ*

ତୂମେ ସୃଜନର
ଶିଖର ପୁରୁଷ
ସୃଜନୀର ଶିଖା ତୋଳି ।
ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର
ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ପ୍ରଜ୍ଞା
ଅନ୍ତରେ ଦେଇଛ ଜାଳି ।।
ଅମୋଘ ସ୍ପର୍ଶରେ
ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ।
ଦେବଭୂମି ପରେ
ମାନସପଟରେ
ପ୍ରତିପ୍ରାଣେ ବିଭୋରିତ ।।
ଭୂମିରୁ ଆକାଶ
ଆକର୍ଷଣ କରେ
ଆଜି ତୁମ ସ୍ବରଲିପି ।
ଅମୃତ ଧାରାରେ
ଯୋଗଜନ୍ମା ତୁମେ
ଶବ୍ଦ ତୁମ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ।।
ତୁମ ଶବ୍ଦାବଳୀ
ନିନାଦିତ ଆଜି
ତୋଳି ଚେତନାର ଛନ୍ଦ ।
ଶାଶ୍ବତ ପ୍ରେମର
ସୌରଭ ସ୍ତବକେ
ଜୀବନର ଅନୁବନ୍ଧ ।।
ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ହେ
ପୁନର୍ବାର ତୁମେ
ଆଶାୟୀ ଆୟୂଷ ଧାରେ ।
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ଆଭାରେ
ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ
ଶବ୍ଦ କାରୁଶିଳ୍ପ ପରେ ।।
ସେହି ମଧୁସ୍ପର୍ଶେ
ବିମୁଗ୍ଧ ମହ୍ଲାର
ସଞ୍ଜିବନୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ।
ପବିତ୍ର ମୂହୁର୍ତ୍ତ
ପୁନଃ ପୁନଃ ଫେରୁ
ଗାଇ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ର ସ୍ତୋତ୍ର ।।
ବିସ୍ତୃତ ଭାବନା
ନୈସର୍ଗିକ ଧାରା
ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷାରତ ।
ଗୋପନ ଗୀତିକା
ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରେ
କରିଦିଅ ପ୍ରଣୋଦିତ ।।
ଘନ ତମସାକୁ
ଭେଦକରି ଆସ
ଆସ୍ପୃହା ର ପ୍ରଦୀପ ରେ ।
ଉଦୟଭାନୁର
ପ୍ରଭାତ ପ୍ରକଳ୍ପେ
ଜାଗିଉଠ ଆଉଥରେ ।।
ଯନ୍ତ୍ରଣା ର ଭାର
ପ୍ରଶମିତ ହେଉ
ସମୁହ ପ୍ରଦୀପେ ଆଜି ।
ଅୟୁତ ସ୍ପନ୍ଦନେ
ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଦିବ୍ୟ କରୁଣାରେ ଭିଜି ।।

*ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*କଟିକଟା, କଟକ*

 198 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *