ସ୍ମୃତି

ବନଲତା ଜାଲି

ସ୍ମୃତି ତୁମେ ରୁପା ଜହ୍ନଝରା
ଶୀତଳ ଜୋଛନା ରାତି
ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ
ପାଗଳ ପରଜାପତି ॥

ସ୍ମୃତି ତୁମେ ହଜିଲା ଦିନର
ଛାତି ତଳ ମିଠା ଛୁଆଁ
ସ୍ମୃତି ତୁମେ ପୋୖଷ ଶୀତର
ସକାଳ ଉଷୁମ ନିଆଁ ॥

ସ୍ମୃତି ତୁମେ ମୋ ପିଲାଦିନର
ବାଲି ଧୂଳିଘର ସାଥି
ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଭରା ଫଗୁଣର
କୋଇଲିର ମଧୁ ଗୀତି ॥

ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର
ଅଧା ଜଳା ସଞ୍ଜବତୀ
ସ୍ମୃତିତୁମେ ପ୍ରେମର ମନ୍ଦିରେ
ସକାଳ ଧୂପ ଆଳତୀ ॥

ସ୍ମୃତି ତୁମେ ମୋ ମନଆକାଶେ
ଅଙ୍କା ମୋ ଗାଁଆର ନକ୍ସା
ସ୍ମୃତି ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟଘରେ
ଯତନେ ବାନ୍ଧିଛ ବସା ॥

ସ୍ମୃତି ତୁମେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର
ଉଚ୍ଛୁଳା ନୀଳଲହରୀ
ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟର
ସୁନା ଡେଣା ଲଗା ପରୀ ॥

ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର
ଅଲିଭା ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି
ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଶାମୁକା ଦେହରେ
ସାଇତା ଅମୂଲ୍ୟ ମୋତି ॥

କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ, ପୁରୀ

 10 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *