April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

ସିନ୍ଧୁ ରୁ ବିନ୍ଦୁଏ କାମନା –ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ

ସିନ୍ଧୁ ରୁ ବିନ୍ଦୁଏ କାମନା

ସିନ୍ଧୁ ରୁ ବିନ୍ଦୁଏ କାମନା ମୋହର
ଅଧିକ ମୋ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ,
ସେତିକି ହୃଦୟେ ରଖିବି ସାଇତି
ସାତ ଜନମ ର ପାଇଁ ।୦।

ହୃଦୟେ ମୋହର ତୁମ ଛବି ନାଚେ
ଦିବା ନିଶି ଅବିରତ,
ଜୀବନ ବଂଶୀ ରେ ତୁମରି ମୂର୍ଚ୍ଛନା
ତୋଳୁଛି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ,
ତୁମ ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ମୋର
ଶୀହରଣ ଦେଉ ଥାଇ ।
ସିନ୍ଧୁ ରୁ ବିନ୍ଦୁଏ————-।୧।

ଅଧିକ ଇଛିବା ମନେ ଯଦି ଜାଗେ
ଆଶକ୍ତି ରେ ଯିବି ବୁଡି ,
ତୁମ ପଥ ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇବ
ଅଜାଣତେ ଯିବି ହୁଡ଼ି ,
ଯାହାତ ଦେଇଛ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ
ହୃଦୟେ ମୋ ଜାଗା ନାହିଁ ।
ସିନ୍ଧୁ ରୁ ବିନ୍ଦୁ ଏ ————।୨।

ଦାନୀ ପଣେ ପ୍ରଭୁ ସାରା ଜଗତ ରେ
ଉଡୁ ଅଛି ତୁମ ବାନା ,
ତୁମକୁ ମାଗିବା ଛୋଟ କଥାଟିଏ
ଅପରାଧୀ ହେବି ସିନା ,
ଅଧିକ ଦାନ କୁ ରଖିବାକୁ ମୋର
ପରାଣ ତ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ।
ସିନ୍ଧୁ ରୁ ବିନ୍ଦୁଏ————।୩।

ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ

 398 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *