July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଜୀବନ ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା*

ଜୀବନ ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ

 

ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 

************************

 

ଜୋଛନା ବାଦଲ ତଳେ ଜୀବନ ଲାଗେ କିଆଁ

ଏତେବେଶୀ ମୋତେ ଆପଣାର

ଆଶାର ଆସର ଯଦି ସାଜଇ ଅସୁର

ତଥାପି ବି ଭାରି ଲୋଭ ଏଇ ଜୀବନର ।

ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଭାରି କଣ୍ଟକିତ

ନୁହେଁ ଗୋଲାପର ତୂଳୀତଳ୍ପ ଶେଯ

ସମୟ ନଇର ଧାରେ ସପନକୁ ସାଥୀ କରି

ଯାତ୍ରାପଥ କେଉଁଠି ସରିବ ଦରଜ !

ଜୀବନ କାହାଣୀ ସେ ଯେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତେ

ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହିଯାଏ

ଅସରନ୍ତି ସରାଗର ବୁକୁ ତଳେ ଅସୁମାରି ଢେଉ

ଅଧା ଭଲ ଅଧା ମନ୍ଦ ହୁଏ ।

କୋହର କୁହୁଡ଼ି କିବା ହସର ଫୁଆର ହେଉ

ରଚିଯାଏ ମୋହମାୟା ବାସ

ଆବେଗର ଆଳାପରେ ଆଳସ୍ୟ ଦୂରେଇ

ସ୍ମୃତିର ସେ ନୂଆନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ।

ଆତୁର ଅନ୍ଧାର ଦେହେ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଲେଖିକା

ଲେଖା ସିନା ନିଆରା ଢଙ୍ଗର

ମୃତ୍ୟୁରୂପା ମେଘ ଢାଙ୍କେ କାଳ କବଳରେ

ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ।

ସୁଖସ୍ୱପ୍ନ ପଥଧାରେ ଅଙ୍କକଷା ସୂତ୍ରେ

ଜୀବନଟା ସତେ ମାନସାଙ୍କ

ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଘର୍ଷ ସାଥୀକରି

ଏଜୀବନ ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗ୍ନାଂଶ।

ଜୀବନ ଭଗ୍ନାଂଶର ସରଳୀକରଣ ସର୍ବଶେଷେ

ଶ୍ମଶାନ ମାଟିରେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ।

ଯେଉଁ ଜୀବନ ଭଲପାଇବାର ଭାବପ୍ରବଣରେ ମନେହେଉଥିଲା ଦିନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ

ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ହିଁ ଭଗ୍ନାଂଶ।

 

ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 

 27 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *