ସତରେ କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନାହିଁ 😢

ଏ ସୁଖ ଭରା ରାତି ଆଜି
ସାଜିଲା କାରଣ,
ସୁଖ ସାଉଁଟିବାକୁ ମୋତେ
କଲା ସେ ବାରଣ ….
କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁହିଁ
ଭାବି ମୁଁ ପାରୁନି,
ଚାଲିବା ରାସ୍ତାଟି ମୋର
କଣ୍ଟାରେ ଛାଉଣୀ

ଧରୁ ,ଧରୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା
ସବୁ ଆଶା ମନ,
ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଗଲା
ଏହି ମୋ ଜୀବନ …..

କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁହିଁ
ଭାବି ମୁଁ ପାରୁନି,
ଚାଲିବା ରାସ୍ତାଟି ମୋର
କଣ୍ଟାରେ ଛାଉଣୀ………

କାଳୀମାର କଳା ରାତି
ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସ୍ୱପ୍ନ,
ସୁଖର ନଅର ଏଠି
ହୋଇଗଲା ଶୂନ୍ୟ …..
ସତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ
ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ,କହିବି କାହାକୁ ଯାଇ|

ଅଂଶୁମାନ ସ୍ୱାଇଁ ,ସରମଙ୍ଗା, ସଡଙ୍ଗ,କେନ୍ଦୁଝର -୭୫୬୧୨୧-୮୨୪୯୦୩୯୧୫୬.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *