ସନ୍ଦେହ ତୁମକୁ
*************************
ସେ ଦିନ ସେଇଠି
ତୁମ ସ୍ମୃତି
ଖାଲି ମନେପଡେ ।

ତିନି ଛକିଆରେ
କେବଳ
ତୁମ ପ୍ରତିକ୍ଷାରେ ।

ଗାଁ ରେ
ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ
ତୁମେ କୁଆଡେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ
ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳୁଛ।

ସନ୍ଦେହ ମୋର ତୁମକୁ
ଏଣୁ ଜଗି ରହେ
ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରୁ
ପାହାନ୍ତିଆ ଚାରିଟା ଯାଏଁ
ତୁମ ଚଉହଦ ଚାରିପଟେ
ପଇଁତରା ମାରେ ।

ବାରଂବାର
ମନ ମୋର ଚଞ୍ଚଳିତ
ଏ ପଟୁ ସେ ପଟ ହୁଏ
କାଳେ କଥା ଦି ପଦ
କିଛି ହସ କିଛି ଅଭିମାନ ।

କିମ୍ବା
ଯଦି ଦେଖା ହୁଏ
ଆଡ ଚାହାଣିରେ
ମନ ମୋର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ
କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଭିତରେ
କିଛି ସନ୍ଦେହରେ ।

ଏଣୁ
ସନ୍ଦେହର ନିଆଁ ଜଳେ
ମୋର ହୃଦୟରେ
ମୋର ମନ ଜଳିଯାଏ ।

ତୁମେ କିନ୍ତୁ କୁହ
ନା
ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ
ଭଲପାଏ।

ଗଗନ କୁମାର ଦାଶ, ଶୁଭଙ୍କର ନିବାସ
ମାଁ ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ସାହି
ମୋହନା, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୫
ବାର୍ତ୍ତାଳାପ = ୮୨୪୯୫୦୩୬୫୮

 79 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *