April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

ସନ୍ଦେହ ତୁମକୁ

ସନ୍ଦେହ ତୁମକୁ
*************************
ସେ ଦିନ ସେଇଠି
ତୁମ ସ୍ମୃତି
ଖାଲି ମନେପଡେ ।

ତିନି ଛକିଆରେ
କେବଳ
ତୁମ ପ୍ରତିକ୍ଷାରେ ।

ଗାଁ ରେ
ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ
ତୁମେ କୁଆଡେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ
ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳୁଛ।

ସନ୍ଦେହ ମୋର ତୁମକୁ
ଏଣୁ ଜଗି ରହେ
ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରୁ
ପାହାନ୍ତିଆ ଚାରିଟା ଯାଏଁ
ତୁମ ଚଉହଦ ଚାରିପଟେ
ପଇଁତରା ମାରେ ।

ବାରଂବାର
ମନ ମୋର ଚଞ୍ଚଳିତ
ଏ ପଟୁ ସେ ପଟ ହୁଏ
କାଳେ କଥା ଦି ପଦ
କିଛି ହସ କିଛି ଅଭିମାନ ।

କିମ୍ବା
ଯଦି ଦେଖା ହୁଏ
ଆଡ ଚାହାଣିରେ
ମନ ମୋର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ
କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଭିତରେ
କିଛି ସନ୍ଦେହରେ ।

ଏଣୁ
ସନ୍ଦେହର ନିଆଁ ଜଳେ
ମୋର ହୃଦୟରେ
ମୋର ମନ ଜଳିଯାଏ ।

ତୁମେ କିନ୍ତୁ କୁହ
ନା
ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ
ଭଲପାଏ।

ଗଗନ କୁମାର ଦାଶ, ଶୁଭଙ୍କର ନିବାସ
ମାଁ ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ସାହି
ମୋହନା, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୫
ବାର୍ତ୍ତାଳାପ = ୮୨୪୯୫୦୩୬୫୮

 313 total views,  1 views today

2 thoughts on “ସନ୍ଦେହ ତୁମକୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *