#ଈଶ୍ୱର 🙏

ଅବଚେତନ ରୁ ଚେତନା,

ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା,

ଲୀନ ରୁ ବିଲୀନ,

ନିରୁପାୟ ରୁ ଉପାୟରେ,

ଅସମ୍ଭବ ରୁ ସମ୍ଭବ ହେବା ଯାଏ,

 

ନିରାକାର ରୁ ନିର୍ବିକାର ର ଧ୍ଵନି,

ଉଚ୍ଚ ରୁ ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେସିତ ଯାଏ,

ମୃତ୍ୟୁ ରୁ ଜୀବନ ଯାଏ,

ଅସତ୍ୟ ରୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ,

ଅନ୍ଧାର ରୁ ଆଲୋକ,

ନିର୍ବେଦ ରୁ ବେଦ,

 

ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ,

ଭକ୍ତି ଆଉ ପୂଜାରେ,

ସନ୍ୟାସୀ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ଭିତରେ,

ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ,

ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ,

କଳ୍ପିତ ଅନୁଭବ ହେଉ,

 

ଏଠି ଅଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ର ନିକିତି ରେ,

ହେ ଈଶ୍ୱର,

ତୁମେ ସତ୍ୟ, ଶିବ ସୁନ୍ଦର 🙏

ତୁମେ ନିରାକାର, ନିର୍ବେଦ,

ମୋ ସମର୍ପଣ ରେ l”

 

ଲେଲିନା ମଲ୍ଲିକ

 567 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *