March 29, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ରଫ୍ ଖାତା–ଜିନାତମାମ୍ ଦର୍ଜୀ*

ରଫ୍ ଖାତା (ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ ଟିଏ )
—————————————————————-
ହଇଜାରେ ବାପା ମାଆ ଗଲା ପରେ ସାନଭାଇ ମଂଗୁଳୁ ର ସମସ୍ତ ଦାଇତ୍ବ ଓ ଘରଟା ଯାକର କାମ ଏଗାର ବାର ବର୍ଷର ପାର ତୁଲେଇ ନିଏ।ବାଡିର ସଜନା ଶାଗ ଓ ପଖାଳ ଦିଇଟା ତାଙ୍କର ନିତି ଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ।ଆଇଁସ କେବେ ପାଟିରେ ବାଜିଥିଲା ଛୁଆ ଦିଟାର ମନେ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପାର ମଂଗୁଳୁ କୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇ ଦେଇ ଘରକାମରେ ଲାଗି ପଡେ। ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ତ ବେଳାରେ ଖାଇବେ। ଏବେ ଗାଁ ରେ ବି କାହାଘରେ ମେଳା ବାହାଘର କି ବ୍ରତଘର ପଡିଲେ ପାରକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ଜାମାପଟା ଦିଖଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଓ ବଳକା ଭାତ ତରକାରୀ। ସେତିକି ରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଚଳି ଯାଆନ୍ତି।
ସେଦିନ ପାର ଖୁବ୍ ଯୋର ରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ପଧାନେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ପାର? କିଏ ପଚାରିଲେ ପାର ଆହୁରି ଯୋର ରେ କାନ୍ଦେ। ଶେଷରେ ମଂଗୁଳୁ କହିଲା, “ମୁଁ ବହିରେ ଗାରେଇ ଥିବାରୁ ପାର ବହୁତ ପିଟିଲା ଆଉ ପିଟି ସାରି କାନ୍ଦୁଛି।” ପଧାନେ କହିଲେ ପାର ଗଲୁ ଆମ ଘରୁ ପୁରୁଣା ଖାତା କେତେଟା ଆଣିଦେବୁ। ମଂଗୁଳୁ ସେହିଥିରେ ରଫ୍ କରିବ। ପାରର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ସେତିକିରେ।
ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ଗାଁ ଟା ସାରା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାଉ କୁକୁର ବି ଚିନ୍ହନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ।
ସେଦିନ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଙ୍କ ପିଢ଼ ପୂଜା। ବୋଦା ବଳି ପଡି ଗାଁ ସାରା ଭାଗବଣ୍ଟା ହେବ। ହେଲେ ପାର କୋଉ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛି ଯେ ମାଂସ ଭାଗ ପାଇବ। ତଥାପି ଆଇଁସ ଟିକେ ଖାଇବାରଲୋଭ ପାରକୁ ମାଂସ କଟା ହେଉଥିବା ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଂଗଲକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଅଦରକାରୀ ମାଂସ କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକ୍ଷଣି କୁକୁର ଗୁଡାକ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ମାଡ ହୋଇ ଖାଉଥିଲେ। ପାରର ନଜର ସେହି ଫୋପଡା ଯାଉଥିବା ମାଂସ ଉପରେ ପଡିବାରୁ ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରି କୁକୁର ଗୁଡାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ଚିନ୍ହା କୁକୁର ଗୁଡାକ ସିନା ହଟିଗଲେ ହେଲେ କୁଆଡୁ ଗୁଡାଏ ବଳବାନ କୁକୁର ଆସି ପାରକୁ ଟେକିନେଇଗଲେ ନିକଟସ୍ଥ ବୁଦାମୂଳକୁ।
କୁକୁରଙ୍କ ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦ ରେ ପାର ର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ମିଳେଇ ଗଲା।
ଚେତା ସିନା ଫେରିଲା ପାର ର ହେଲେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ଭୁଲିଗଲା ପାର।ସେହିଦିନଠୁ ବୁଲୁଛି ଯେ ବୁଲୁଛି। ପାର ପରି ସୁନ୍ଦର ପୂଣ୍ୟ ପୋଥିଟିକୁ ଅମଣିଷ କୁକୁର ଗୁଡାଏ ପାଦରେ ଦଳି ରଫ୍ ଖାତା କରିଦେଲେ ।
*************
ଜିନାତମାମ୍ ଦର୍ଜୀ
ବରଗଡ଼

 845 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *