March 25, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ — ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମେହେର*

ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ

************

 

ସେ ଦିନ ସଞ୍ଜର ପହିଲି ଦେଖାରେ

ମନ ମୋର କଲ ଚୋରି ।

ହତାଶ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରୀତି ପିୟୁସରେ

କେତେ ଆଶା ଦେଲ ଭରି ।।

 

ନବ ରବିର ଶୁଭ ଲଗନରେ

ଭେଟ ମୁଁ ପାଇଲି ତୁମ ।

କଜ୍ବଳ ପୁରିତ ନୟନ ନଚାଇ

ଚାହିଁଥିଲ ମୋର ମନ ।।

 

ଫେରିବାକୁ ଜମା ନଥିଲା ମୋ ମନ

ତଥାପି ଫେରିଲି ମୁହିଁ ।

ଫେରିବା ବାଟରେ ସ୍ମୃତି ଫଳକରେ

ତୁମ ମୁହଁ ଦିଶୁଥାଇ ।।

 

କେଜାଣି କେମିତି କଲ ମନଚୋରି

ଜାଣି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ସତ ସତ ମୋତେ କହିଦିଅ ପ୍ରିୟା

ଯଦି ବା ଭୁଲ କରିଛି ମୁହିଁ ।।

 

ତୁମେ ତ ମୋହର ମନର ମାନସୀ

ହୀରାରୁ ନିର୍ମଳ ତୁମ ମନ ।

ଭସା ବାଦଲର ଛାଇ ଆଲୁଅରେ

ତୁମେ ମୋର ସ୍ମୃତି ଜହ୍ନ ।।

 

ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ

ସବୁ ଧିରେ ଧିରେ ଧୋଇଯାଏ ।

ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ବସି ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ ଯେ

ତୁମକୁ ତ ଭଲ ପାଏ ।।

*******

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମେହେର

ଯାଲୋଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର-୧୮

 247 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *