*ପ୍ରେମ*

ପ୍ରେମ,
ଜୀବନ ସହ ଯୁଝିବାର
ନିରଙ୍କୁଶ ପ୍ରୟାସ
ହୃଦୟକୁ ଯୋଡିବାର
ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ,
ପ୍ରେମ,
ଚାତକର ନୀରଭିଜା
ନଭାଗତ ବିନ୍ଦୁ
ନଦୀ ସହ ମିଳନର
ଅପେକ୍ଷାରତ ସିନ୍ଧୁ,
ପ୍ରେମ,
ହରେଇବାର ନେପଥ୍ୟରେ
ପାଇବାର ହେତୁ
ଜୀବନର ଶୁଷ୍କ ନଦୀରେ
ବନ୍ଧନର ସେତୁ,
ପ୍ରେମ,
ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳର
ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ବିବାଦ
ଜାତିଗତ ପରମ୍ପରାର
ଭିନ୍ନ ଏକ ବିଷାଦ,*କବିତା-ପ୍ରେମ*
*କବି-ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁଦୁଲି*

ପ୍ରେମ,
ଜୀବନ ସହ ଯୁଝିବାର
ନିରଙ୍କୁଶ ପ୍ରୟାସ
ହୃଦୟକୁ ଯୋଡିବାର
ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ,
ପ୍ରେମ,
ଚାତକର ନୀରଭିଜା
ନଭାଗତ ବିନ୍ଦୁ
ନଦୀ ସହ ମିଳନର
ଅପେକ୍ଷାରତ ସିନ୍ଧୁ,
ପ୍ରେମ,
ହରେଇବାର ନେପଥ୍ୟରେ
ପାଇବାର ହେତୁ
ଜୀବନର ଶୁଷ୍କ ନଦୀରେ
ବନ୍ଧନର ସେତୁ,
ପ୍ରେମ,
ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳର
ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ବିବାଦ
ଜାତିଗତ ପରମ୍ପରାର
ଭିନ୍ନ ଏକ ବିଷାଦ,
ପ୍ରେମ,
ପିତାମାତାଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ
ସମର୍ପଣର ସାଧନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର
ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଧନ,
ତଥାପି,
ଜୀବନ ପ୍ରେମମୟ
ମିଳନ ଯେ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ।।

ଭବାନୀପାଟଣା,
କଳାହାଣ୍ଡି
ଦୂରାଭାଷ-୯୭୭୮୦୭୨୯୦୮
ପ୍ରେମ,
ପିତାମାତାଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ
ସମର୍ପଣର ସାଧନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର
ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଧନ,
ତଥାପି,
ଜୀବନ ପ୍ରେମମୟ
ମିଳନ ଯେ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ।।

ଭବାନୀପାଟଣା,
କଳାହାଣ୍ଡି
ଦୂରାଭାଷ-୯୭୭୮୦୭୨୯୦୮

 118 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *