:ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର

ଫେସସ୍’ବୁକ୍’ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୟୁଏଷ୍ଟ
ଆସେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ
ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅର
ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୟୁଏଷ୍ଟ ଏସେପ୍’ଟ କଲାପରେ
ହେଲାେ ହାଏ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ
କଣ କରୁଛ ମେସେଜ ଆସେ
ପ୍ରେମିକ ହୋଇଉଠେ ଯୁବକ
ନିରୋଳା ମୂହୁର୍ତରେ
ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମେସେଜ
ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାନ୍ତି
ଆଉ ଅବସନ୍ନତା
ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଏ ।
ପ୍ରେମିକାର ପୂଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ
ନ ଥାଏ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ
କହିଦିଏ ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର
ସକାଳ ହୋଇଉଠେ
ହଠାତ ପ୍ରେମିକର ଫେସ୍’ବୁକ୍
ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ
ତାପରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣାର
ରୂପ ନିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ
ପ୍ରେମିକ ସାଉଁଟୁ ଥାଏ ରାତିର ସ୍ବପ୍ନ
ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳେନି ତାର ଠିକଣା
ପ୍ରେମିକ ହୁଏ ବାଟବଣା
ଅଣ୍ଡାଳୁଥାଏ ଫେସ୍’ବୁକ୍’ରେ
ରାତିର ପ୍ରେମିକା
ପରିଶେଷେ ବୁଝେ ସେ
ଇଏ ହେଉଛି ଫେସ୍’ବୁକ୍
ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ।
ଂଂଂଂଂ
ତେନ୍ତୁଳିମହଦା ,ବୀରମହାରାଜପୁର
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର,ପିନ୍-767018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *