May 28, 2022
11 11 11 AM
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା
ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି 
ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର
ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ
ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ
*Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022* 
ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ
ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ
ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ
*ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ*
Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah
Heritage For Next Generations — Maid Čorbić
Only for you my love — Shiw Shankar Shaw  
Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso
Endless Love — Subhasmita Pattnayak
Latest Post
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି  ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ *Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022*  ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ *ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ* Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah Heritage For Next Generations — Maid Čorbić Only for you my love — Shiw Shankar Shaw   Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso Endless Love — Subhasmita Pattnayak
May
2022
27

ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍ — ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ

ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍    ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲି ପ୍ରେମରେ କହିଲେ ପ୍ରେମରେ ଦେଉଛ ହସି, ପ୍ରେମଭରା ମନେ ପ୍ରେମକରେ ବୋଲି ସାଜିଲ ତୁମେ ପ୍ରେୟସୀ । ପ୍ରେମରେ ତୁମର ପ୍ରେମସୁଧା ଧାରା ପ୍ରେମପଦ ଭାବେ ଝରେ, ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରେମସୁଧାକୁ ପିଇଯାଏ ପ୍ରେମାତୁରେ । ତୁମେ ପ୍ରେମରୂପା ପ୍ରେମ ଅନୁରକ୍ତା ପ୍ରେମପାତ୍ରୀ ପ୍ରେମମୟୀ, ପ୍ରେମ ଆଳାପରେ

 16 total views,  4 views today

May
2022
26

ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ — ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ

ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ   ପ୍ରେମ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରେମ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିନା ଲାଗେ ଏ ସାରା ଦୁନିଆଁ ନିର୍ଜୀବ ପାଷାଣ ମୃତ l   ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର ଡୋରେ ପ୍ରେମ ହାରିଗଲେ ସରିଯାଏ ଖେଳ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଭରେ l

 21 total views

May
2022
26

ଆଭିଜାତ୍ୟ — ଅଙ୍କିତ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ

ଆଭିଜାତ୍ୟ   ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଜାପ୍ରେମୀଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଥିଲା ଚି଼ହ୍ନ , ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି କର୍ମେ ଥିଲେ ସଦା ଲୀନ , ଅଛି କିରେ ସେହି ଗୁଣ ? ଆଭିଜାତ୍ୟ ଧରି ଅନୀତି ତୁ କରି ସିଂହ ବୋଲାଉଛୁ ଶ୍ୱାନ |   ପ୍ରଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା

 18 total views,  2 views today

May
2022
26

ଗୃହ ପ୍ରବେଶ — ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ 

ଗୃହ ପ୍ରବେଶ   ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟରେ ଅତୀତ ହଜୁଛି, ଆମ୍ବ ତୋରଣ, ଜଣାଏ ସ୍ଵାଗତ, ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜେ ଚୁଡ଼ିର ଝଣକ, ପାଉଁଜି ସ୍ଵରେ କରେ ପୁଲକିତ !   ସଂସାରଟେ ଛାଡି ସଂସାରଟେ ଲାଗି, ଅଳତା ଗାରେ ଆଙ୍କେ ରୂପରେଖ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ତା’କୁ ଅନେକ ଯୁଗର, ଆଜି ନବ ବଧୂ କରିଛି ଦେଖ I   ‘ଧନ ଧାନ୍ୟ ଖାଲି

 20 total views,  6 views today

May
2022
26

ଆଭିଜାତ୍ଯ — ସୁଜାତା ପତି

ଆଭିଜାତ୍ଯ ସୁଜାତା ପତି   ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ବ୍ଯକ୍ତି କୁ ଦେଖିଲେ ଆଭିଜାତ୍ଯ ଠାଣି ଆସେ ତାଂକ ବେଶ ଭୂଷା ତାଂକ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଠି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଶେ।   ଆଭିଜାତ୍ଯ ଥାଇ ସଂସ୍କାର ନ ଥିଲେ କିଛି ତା’ର ମୂଲ୍ଯ ନାହିଁ କର୍ପୁର ନ ଥାଏ କନା ପଡିଥାଏ ଦର୍ପ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ।   ବାଜି

 20 total views,  4 views today

May
2022
26

ଆଭିଜାତ୍ୟ — ସବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ

ଆଭିଜାତ୍ୟ    ଅତୀତ ର ପୃଷ୍ଠା ଓଲାଟାଇ ଯେବେ , ଦେଖିଲି ଆଭିଜାତ୍ୟ କୁ l କେତେ କଟୁ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା ଉପନ୍ୟାସ , ଆସିଲା ଆଖି ସାମ୍ନା କୁ l ଜନମ ର ପାଦ ଚିହ୍ନେ ଲେଖା ହୁଏ ଯେବେ , ଆଭିଜାତ୍ୟ ର ଛାପ ମୋହର କୁ l ଯୂଇ ଧୂଆଁ ରେ ଉଭେଇ

 29 total views,  3 views today

May
2022
26

ଆଭିଜାତ୍ୟ — ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ

ଆଭିଜାତ୍ୟ   ଆମ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଜଗତେ ବିଦିତ ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ ନାହିଁ ଭାଷା ଆମ ପରମ୍ପରା ସଭିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବିଶ୍ୱ କୂ ଦେଖାଏ ଦିଶା l l   ତାଜମହଲ ର ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରେମର ରହିଛି ସ୍ମୃତି ଅମର କୋଣାର୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବର ସଭିଏଁ ଦେଖି ବିଭୋର l l   ଅଯନ୍ତା, ଏଲୋରା, ଫତେପୁରସିକ୍ରି ଖଜୁରାହ, ନନ୍ଦାଦେବୀ

 19 total views,  2 views today

May
2022
26

*ଅ ଆ ଇ ଈ(ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା)-ସନାତନ ମହାକୁଡ଼*

।। ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ।। ପୁସ୍ତକ ନାମ- ଅ ଆ ଇ ଈ କବି- ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦ୍ବିବେଦୀ ପ୍ରକାଶକ- ବନଫୁଲ ପ୍ରକାଶନୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ- ୨୦୨୨ ଅକ୍ଷର ସଜ୍ଜା- ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ ଏଣ୍ଡ ପବ୍ଲିଶର୍ସ ISBN- 978-93-91727-260 ପୃଷ୍ଠା-୯୦ ମୂଲ୍ୟ- ୧୦୦/- ଅ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଭାବେ ପରିଚିତ।ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିଖେ

 37 total views,  5 views today

May
2022
26

ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍  — ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ଶତପଥୀ 

  ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍   ପ୍ରେମ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ନିର୍ମଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଦୂଷଣହୀନ ସୁଧା ଧାରାଟିଏ ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରୀତିର ପିଆଲାଟିଏ ସଦା ସୁଗନ୍ଧିତ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଫୁଲଟିଏ..   ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍ ଜୀବନ ଦରିଆରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଭଳି ନାଆଟିଏ ଉବୁଟୁବୁ ନିଃଶ୍ୱାସର ବିଶ୍ୱାସଟିଏ l   ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଶାନ୍ତି

 19 total views,  2 views today

May
2022
26

ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ— ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା…କ୍ରମାଙ୍କ :-୦୮   ଶୀର୍ଷକ:- ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍   ପ୍ରେମମୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମମୟ ପୃଥ୍ଵୀ ପ୍ରେମମୟ ପରମାତ୍ମା, ପ୍ରେମ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରେମ ହିଁ ତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରେମଭରା ଏ ଦୁନିଆଁ l(୧)   ପ୍ରେମସିକ୍ତ କାୟା ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ହିଆ ପ୍ରେମଭାବ ଯେ’ ନିଷ୍କାମ, ବାସନା ବିହୀନ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ମନ ସେ ପ୍ରେମ ହିଁ

 18 total views,  3 views today

May
2022
26

ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍ —   ସୁଜାତା ପତି  

ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍           ପ୍ରେମ ସିନା ଅଟେ ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମ ହିଁ ସ୍ମୃତିର ସାଗର ପ୍ରେମ ହିଁ ଈଶ୍ବର ପ୍ରେମ ହିଁ ଶାଶ୍ବତ ପ୍ରେମ ଅଟେ ସତ୍ଯ ସୁନ୍ଦର।   ପ୍ରେମ ଅଟେ ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ ମନ ଭିଜେ ତା’ ମହକରେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଅନ୍ଯକୁ ହସାଏ

 19 total views,  1 views today

May
2022
26

*Lets talk with Prasant Kumar Nath who hells from Kendrapada, Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022* 

*Lets talk with Prasant Kumar Nath who hells from Kendrapada, Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022*  ପ୍ରିୟ ସତୀର୍ଥ ସାହିତ୍ୟାତ୍ମନ   ସାଦରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ପରିବାରର ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ-ସାରସ୍ୱତ-ସମ୍ମାନ- ୨୦୨୨ ପାଇଁ ପାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ

 26 total views,  2 views today

May
2022
26

Lets talk with Nikunja Kumar Ghosh who hells from Baleswar, Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022* 

*Lets talk with Nikunja Kumar Ghosh who hells from Baleswar, Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022*  ପ୍ରିୟ ସତୀର୍ଥ ସାହିତ୍ୟାତ୍ମନ   ସାଦରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ପରିବାରର ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ-ସାରସ୍ୱତ-ସମ୍ମାନ- ୨୦୨୨ ପାଇଁ ପାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ

 24 total views,  3 views today