April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

ମୁଁ ଏବେ ଆଧୁନିକ

ମୁଁ ଏବେ ଆଧୁନିକ

ନଡିଆ ତେଲକୁ ଆଉ ଲଗାଉନି
ଫର୍ ଫର୍ ହେଇ ଚୁଟି ଉଡୁଛି,
ସାଲୱାର୍ କମିଜ୍ ପିନ୍ଧୁନାହିଁ ମୁଁ
ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଯାଉଛି।

ପାରାଗନ୍ ଜୋତା ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି
ପେନସିଲ୍ ହିଲ୍ କିଣିସାରିଛି,
ଶିଖିଗଲିଣି ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହିବା
ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଦଉଛି।

କଳାବିନ୍ଦି ଦେଖି ଖୁସି ହଉନି ମୁଁ
ପାର୍ଲର ରାସ୍ତା ଜାଣିଗଲିଣି,
ସନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କୁ ପିନ୍ଧିଦେଇକରି
ସହରରେ ଏକା ଦୋୖଡିଲିଣି।

ପଖାଳ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଖାଉନାହିଁ
ଖାଉନି ବାଡି ବରକୋଳି,
ପିଜା ବର୍ଗର ଏବେ ଖାଉଅଛି
ଚାକଚକ୍ୟରେ ଖେଳି ଦୋଳି।

ଖଟିଆରେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ
ଲୋଡ଼େ ନରମ ତକିଆ,
ପାଦରେ ଆଉ ତିଳେ ଚାଲୁନାହିଁ
ଅଛି ଏବେ ଚାରିଚକିଆ।

ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏବେ ଅଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି
ନଳ ପାଣି ଲାଗେ ପିତା,
ପାହାଡ଼ ପବନ ପୁଣି ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗେ
ମନ ମୋହୁନି ଗଛ ଲତା।

ସହରରେ ରହି ସହରୀ ଏବେ ମୁଁ
ହେଲିଣି ପୁରା ବିକଶିତ,
ପକ୍କା ଘରେ ରହି ମାଟି ଭୁଲିଲିଣି
ଆଉ ପିଲାବେଳ ମିତ।

ସାଇ ପ୍ରଭା ସୁତାର

 316 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *