ସାଗର ପ୍ରତି
___________

ଅଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ଝରିଣୀ ବହିଚାଲେ ସାଗରକୁ
ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ସାଗରରେ ମିଶିବାକୁ |
ପ୍ରେମର କମଳ ଫୁଟାଇ ତା’ କୋଳେ
ସ୍ମରଇ ଦିନରାତି ସାଗର ବକ୍ଷକୁ ଆକୁଳେ |
ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ଆଜି ଭେଟିବ ସାଗରକୁ
ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି ଗିରି-ଶୃଙ୍ଗ ତାକୁ |
ନୀଳିମା କାଳି ବୋଳି ହୋଇ ତନୁତୀରେ
ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ବୋଲାଇ ଚାଲଇ ସେ ଧିରେ |
× × × ×
ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ସେ ଚାଲେ
ଭାବଇ ତା ମନେ
ମିଳିଯାଆନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ଏଇଠି କୋଉଠି ହେଲେ |
ସାଗର ବିନା ତାର ନାହିଁ କିଛି ଆନ
ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ସେ ଆଜି
ସାଗରକୁ ଦବାପାଇଁ ମନ |
ନାହିଁ କିଛି ଅହମିକା ମନେ ତାର ଆଜି
ଚାଲଇ ସବୁକୁ ଭୁଲି ସାଗରକୁ ଭଜି |

#ନିର୍ଝରିଣୀରସାଗରପ୍ରତି
-ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀବେହେରା,
କୋରାପୁଟ

 48 total views,  2 views today

2 thoughts on “*ସାଗର ପ୍ରତି– ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା*”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *