August 02, 2021
11 11 11 AM
*ପାରିବାନି କିଆଁ ଜିଣି ହୃଦୟ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
*କିଏ ତୁମେ -ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା *
*ଶ୍ରାବଣରେ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ତଥାପି କହୁଛ–ଶିବାନନ୍ଦ ବାରିକ*
*ନାରୀ ହିଁ ନାରୀ -ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିର ଜହ୍ନ ଆଲୋକ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*
*ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷର ବ୍ୟଥା-ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା*
*ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବି – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
*କୁଆଁତାରା – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*BROKEN PROMISES – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ବାପା – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ*
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
Latest Post
*ପାରିବାନି କିଆଁ ଜିଣି ହୃଦୟ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ* *କିଏ ତୁମେ -ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା * *ଶ୍ରାବଣରେ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ତଥାପି କହୁଛ–ଶିବାନନ୍ଦ ବାରିକ* *ନାରୀ ହିଁ ନାରୀ -ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିର ଜହ୍ନ ଆଲୋକ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର* *ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷର ବ୍ୟଥା-ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା* *ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବି – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ* *କୁଆଁତାରା – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *BROKEN PROMISES – Dr.Prasana Kumar Dalai* *ବାପା – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ* *କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*

*ସାଗର ପ୍ରତି– ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା*

ସାଗର ପ୍ରତି
___________

ଅଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ଝରିଣୀ ବହିଚାଲେ ସାଗରକୁ
ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ସାଗରରେ ମିଶିବାକୁ |
ପ୍ରେମର କମଳ ଫୁଟାଇ ତା’ କୋଳେ
ସ୍ମରଇ ଦିନରାତି ସାଗର ବକ୍ଷକୁ ଆକୁଳେ |
ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ଆଜି ଭେଟିବ ସାଗରକୁ
ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି ଗିରି-ଶୃଙ୍ଗ ତାକୁ |
ନୀଳିମା କାଳି ବୋଳି ହୋଇ ତନୁତୀରେ
ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ବୋଲାଇ ଚାଲଇ ସେ ଧିରେ |
× × × ×
ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ସେ ଚାଲେ
ଭାବଇ ତା ମନେ
ମିଳିଯାଆନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ଏଇଠି କୋଉଠି ହେଲେ |
ସାଗର ବିନା ତାର ନାହିଁ କିଛି ଆନ
ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ସେ ଆଜି
ସାଗରକୁ ଦବାପାଇଁ ମନ |
ନାହିଁ କିଛି ଅହମିକା ମନେ ତାର ଆଜି
ଚାଲଇ ସବୁକୁ ଭୁଲି ସାଗରକୁ ଭଜି |

#ନିର୍ଝରିଣୀରସାଗରପ୍ରତି
-ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀବେହେରା,
କୋରାପୁଟ

 78 total views,  1 views today

2 thoughts on “*ସାଗର ପ୍ରତି– ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *