ନାହିଁ ତୋ ହୃଦୟ

ପାରିଲୁ ନି ବୁଝି କେବେ
ସଂପର୍କ ଆମରି
ପିଲା ବେଲୁ ଭଲ ପାଇଁ
ଭୁଲ୍ ମୁକି କଲି….

ମିଛ ଟାରେ କହୁ ସିନା
ଭଲପାଏ ବୋଲି
ହୃଦୟ ତନ୍ତୀଳ ସ୍ୱର
ପାରିଲୁ ନି ବୁଝି….

ଲୋକ ଦେଖା ପ୍ରେମ କଲୁ
ସାଜି ତୁ ପ୍ରେମିକା
ଅନ୍ତରରେ କାହାପାଇଁ
ରଖିଥିଲୁ ଜାଗା….

ଦେହର ମିଳନ ପ୍ରେମ
ଭାବିଲୁ ତୁ ପୁଣି
ଶେଷରେ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା
ତୋତେ ଧୋକା ଦେଇ….

ସଂପର୍କ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ
ନାହିଁ ତୋ ହୃଦୟ
ନାରୀ ଟିଏ ହୋଇ ପୁଣି
ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କ….

ନାମ -ନୀଳାମ୍ବର ମହାନନ୍ଦ
ଆମ୍ବଗୁଡା,ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା,କଳାହାଣ୍ଡି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *