July 28, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ମୁଁ- ସଭ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ*

😒 *ମୁଁ*😒

ସାନିଧ୍ୟ ର ପରକାଷ୍ଟେ ମୁଁ ନିଧ୍ୟୟ ମାନସ…
ଦିଗ୍-ବିଜୟ ର ସାରସ୍ୱତେ ମୁଁ ବିସ୍ମୟ ପତିକ…

ଅନଳ ର ଅଗ୍ନୀମୁଖୀ ମୁଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦାହକ…..
ପଥ ବଣା ଦିଗ ହରା ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ବିଖୁକ….

ସ୍ୱପ୍ନ ହଜା ଉଷା ସରା ମୁଁ ନିଦ ହରା ପ୍ରେମିକ…
ରାତି ସରା ପାହାନ୍ତି ର ମୁଁ ପ୍ରେମ ଭିଜା ରାହାସ…

ଘାତକ ର ପ୍ରତି ଘନେ ମୁଁ ଜଡତ୍ୱ ର ବାହକ…
ମୁର୍ଦଙ୍ଗ ର ପ୍ରତି ଧୋନେ ମୁଁ ଅପୁରକ ଶବଦ…

ନିସଙ୍ଗର ବାତ ହରା ମୁଁ ନିରୁପାୟ ପଥିକ….
ଉଆସର ଭଗ୍ନ କାନ୍ଥ ମୁଁ ଫିକା ଫିକା ଇଙ୍ଗିତ…

ଆଭାସ ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁଁ ରଙ୍ଗହୀନ ଫଳକ…
ଭାବୁକର ଭାବହୀନ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭବିଷ୍ୟ….

ଦିବସ ର ଅନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଧୂଳି ର ଭାନ୍ତକ……
ସିନ୍ଦୁକ ର ବକ୍ଷ୍ୟ ଚିରା ମୁଁ କର୍ପୁର ର ଗନ୍ଧକ…..

ବିନମ୍ର ର ମସ୍ତକହୀନ ମୁଁ ରୁକ୍ଷ୍ୟ କୁବାକ୍ୟ…..
ଶ୍ରାବଣ ସ୍ପର୍ଶ ଝୁରା ମୁଁ କାନ୍ତଶୟ ଚାତକ….

*ସଭ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ*
_(ଏମ୍.ଫାର୍ମାସି) ଜଗତସିଂହପୁର_

 302 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *