March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ

ମରୀଚିକା

 

ସକାଳ ତାଜା ପବନର ଶୀତଳ ଧକ୍କା

ଫୁ ଫୁ ଶବ୍ଦରେ ତତଲା ଚାହାର ଆସର

ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ନୁଆ ଜଂଜାଳର ସରୁ ତାଲିକା

ବେଳେ ବେଳେ ଘଟିତ ନାଟକର ଅବେଳ ଆକାର…..

 

ଜିତିବାର ମାଦକତା ରେ ଜୀବନର ସୂତ୍ରପାତ

କେବେ ପେଟର ଦାଉ ପୁଣି ବିଳାସର ସୌକ

ସତରେ ପୁଣି କେବେ ସବୁ ମାୟାରେ ବାୟା

ପୁଣି କେବେ ଜୀବନ ପଙ୍କିଳ ଜଳର ଜୋକ…….

 

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ଧାବମାନ ମନ ଅବନା

ଆଉ ଅବସର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାନ୍ତ ପୁଣି ଅବଶୋଷର ସ୍ୱଳ୍ପ ବେମାର

ଅପରାହ୍ନରେ ବିଶ୍ରାମର ନଈଧାର ଶୁଷ୍କ ବାଲିପୂର୍ଣ୍ଣ

ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘର ବାହୁଡା଼ ଦୃଶ୍ୟ ପକ୍ଷୀର…..

 

କେବେ ମାୟାରେ ବାୟା ବୋଲି ଉଦ୍ଭାନ ମନ ପବନ

ଆଉ ହରିନାମ ସଙ୍ଗେ ଆଖିର ଲୁଚକାଳୀ ଖେଳ

ଅସ୍ଥିର ନିର୍ବାକ ଜୀବନର ମାଦଳା ପଞ୍ଜିକା ପୃଷ୍ଠା

ପୁଣି ସବୁକିଛି ମରୀଚିକା ଆଉ ଶୋଷର ଛଳ……..

 

      ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ

       ତାଳବରକୋଟ

 45 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *