ମୋ ସହିରେ

ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ
********************
ମୋ ସହିରେ, ଦୁଃଖଭାର ନପାରଇ ବୋହି
ହେଲେ ମୋ ସହିରେ, ଦେଉଛିକହି
ଝୁରିଝୁରି ମରିଯିବି, ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ।ଘୋଷା।
ଅମାନିଆ ମନ ମୋର, ବୁଝିଲା ନାହିଁ
ଅପଲକ ହେଲା ନେତ୍ର, ନ ଜାଣେ କେହି
ଅଳସ ନୋହିରେ ହାତ ମୋହର
ଅନୁଭବ କରି ଲେଖୁ ହୋଇଲା ବହି।୧।
ଆଶା ପ୍ରିତୀ ପାରାବାରେ, ନଉକା ତୁହି
ଆହା ପଦେ ନକହିଲୁ, କରିଲୁ ଟାହି
ଆକାଶର ତାରା ନ ଦେଉଛୁ ଧରା
ଆଶି ବଳେ ଧରି ଗିଳେ ସେକାଳ ଅହି।୨।
ଇନ୍ଦୁମୁଖି ବନ୍ଦୁ ମିଠା, କଥାକୁ କହି
ଇଛାତୋର ବଛା ବଛା ରାଣରେ ମୋହି
ଇତର କରିଣ ଦେବୁ କି ମରଣ
ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲା ସଙ୍ଗାତ ମରମ ଦହି।୩।
ଉଷା ଠାରୁ ନିଶା ହେଲା, ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ
ଉଡି ଆସି ପକ୍ଷୀ ଗଲେ ବସାରେ ରହି
ଉଷତେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଇଗଲେ ଯୁବତୀ
ଉଭା ହୋଇ ଭାଵୁ ଅଛି ‌ ଆସିବୁ ‌ ତୁହି।୪।
ଏ ମାଟି ଶରୀର ଆଉ, ନ ପାରେ ସହି
ଏଗାରପାଞ୍ଚ ବୟସ ଆସିବ କାହିଁ
ଏବେ ମୋ ସବାରି ଯିବ ଆରପାରି
ଏ ଦାସ କଥାକୁ ଭାବ ପରାଣ ସହି।୫।
*******************************
କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର
ଶେରଗଡ
ଗଞ୍ଜାମ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *