March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ଭାରି ବଢିଆ ଆମ ପଖାଳ କଂସା — ସବିତା ତ୍ରିପାଠୀ*

ଭାରି ବଢିଆ ଆମ ପଖାଳ କଂସା ❤❤

ପଖାଳ କଂସା ଆମ ଭାରି ବଢିଆ
ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ବଢ଼ି ଚୁରା ପୁଣି ଶୁଖୁଆ ଭଜା
ହାତ ଧୋଇ ଧୋଇ ଖାଉଥାଉ ଆମେ
ଲାଗୁଥାଏ ଭାରି ବଢିଆ
ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ
ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ….

ଓଡ଼ିଆ ଙ୍କ ଉଡ଼ିଯାଏ ହଂସା
ନ ଦେଖିଲେ ଦିନେ
ପଖାଳ କଂସା
ଓଡିଶା ବାହାରେ ବି ରହି
ଖାଇଲେ ଥରେ ମହକି
ଉଠୁଥାଏ ଘର ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ….

ଗରିବ କି ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ
ଆମ ପଖାଳ କଂସା
ଓଡ଼ିଆ ଟିଏ କରୁଥାଏ ନିତି
ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା……
ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ
ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ….

ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ
ମନେ ପକାଇବା ଆମ ପୂର୍ବକଥା
ହଜି ଯାଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଖାଇବା
ପୁଣି ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା
ଫେରେଇ ଆଣିବା ଆମ ଏକତା….

ସବିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ନଭି ମୋମ୍ବାଇ

 633 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *