December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ମିତା ବଉ–ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି*

ମିତା ବଉ
————
ସ୍ଵହସ୍ତ ରେ ଆଜି ଟେକି ଦେଉଅଛି
ମିତାବଉ, ନିଜଦେହ ଲୁଗାକାନି
ଦଣ୍ଡେ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ କନା ପାଇଁ
ଲୁହ ଲହୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଘେନି l

ଆଖିରେ ମରୁଛି ଆଖିଏ ସପନ
ଉଛୁଳି ଉଠଇ ନଈ
କାଲାଗି ବଞ୍ଚୁଛି ମିତାବଉ ଆଜି
ସମାଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ l

ମିତା-ବାପ ଗଲା ଦିନୁ
ମିତା ଶେଜ ରେ ପଡିଛି ଏକା
ତାଲାଗି ଲୋଡ଼ା ଉଷୁଅ ମୁନ୍ଦାଏ
ସର୍ବସ୍ୱ ସରିଛି ବିକା l

ଶେଷେ ଅଛି ସମ୍ପତି ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି ଚିଜ
ମିତାବଉ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ବାହାରିଅଛି ଯେ ଆଜ
ଜହ୍ନ ଉହାଡ଼ ରେ କିଣା ବିକା ହୁଏ
ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ରେ ଲାଲ -ହାଟର କୋଣେ
ମିତାବଉ ତହିଁ ହାତମେଲି ଡାକେ
ଆଶ ହେ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ.. l

ଝୁଣିଦିଅ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର
ଝୁଣିଯାଉ ମୋ ଅନ୍ତର
ସଉଦା କରେ ମିତା ବଉ
ହାଟରେ ଜୀବନର l

✍️ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି
ବେଗୁନିଆ, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର

 930 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *