March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ମିତା ବଉ–ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି*

ମିତା ବଉ
————
ସ୍ଵହସ୍ତ ରେ ଆଜି ଟେକି ଦେଉଅଛି
ମିତାବଉ, ନିଜଦେହ ଲୁଗାକାନି
ଦଣ୍ଡେ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ କନା ପାଇଁ
ଲୁହ ଲହୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଘେନି l

ଆଖିରେ ମରୁଛି ଆଖିଏ ସପନ
ଉଛୁଳି ଉଠଇ ନଈ
କାଲାଗି ବଞ୍ଚୁଛି ମିତାବଉ ଆଜି
ସମାଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ l

ମିତା-ବାପ ଗଲା ଦିନୁ
ମିତା ଶେଜ ରେ ପଡିଛି ଏକା
ତାଲାଗି ଲୋଡ଼ା ଉଷୁଅ ମୁନ୍ଦାଏ
ସର୍ବସ୍ୱ ସରିଛି ବିକା l

ଶେଷେ ଅଛି ସମ୍ପତି ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି ଚିଜ
ମିତାବଉ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ବାହାରିଅଛି ଯେ ଆଜ
ଜହ୍ନ ଉହାଡ଼ ରେ କିଣା ବିକା ହୁଏ
ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ରେ ଲାଲ -ହାଟର କୋଣେ
ମିତାବଉ ତହିଁ ହାତମେଲି ଡାକେ
ଆଶ ହେ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ.. l

ଝୁଣିଦିଅ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର
ଝୁଣିଯାଉ ମୋ ଅନ୍ତର
ସଉଦା କରେ ମିତା ବଉ
ହାଟରେ ଜୀବନର l

✍️ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି
ବେଗୁନିଆ, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର

 1,731 total views,  1 views today

2 thoughts on “*ମିତା ବଉ–ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *