ମନ ଝୁରେ ତୁମ ପାଇଁ
********************
ମୋ ସପନ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲ ପ୍ରିୟା
ମନ ଝୁରେ ତୁମ ପାଇଁ
ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେବି
କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ।

ତମ ପ୍ରେମ ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା
ଏତିକି ପାରୁଛି ବୁଝି
ଆଗରୁ ଏକଥା କେବେ ମୁଁ ଭାବିନି
ଭାବୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ।

ମିଠା କଥା କହି ମନ ଗଲ ନେଇ
ବିଶ୍ୱାସରେ ମନ ଦେଲି
ଏମିତି ଭାବରେ ଠକି ଦବ ବୋଲି
କେବେ ମୁଁ ଭାବି ନ ଥିଲି ।

ଏ ମିଛ ସଂସାରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ
ଭରସା କରିବ କୁହ
ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା ଏ ମନ
ସିଏ ଦେଇଗଲା ଲୁହ ।

କଳିଯୁଗ ଇଏ ପ୍ରେମ ଏଠି ଶସ୍ତା
ବୁଝି ସୁଝି କରୁଥିବ
ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା
ଖାଲି ଯାହା ସାର ହେବ ।

ତମେ ଭୁଲିଗଲ କେମିତି କେଜାଣି
ମୁଁ ପାରୁନି ଚେଷ୍ଟା କରି
ଭୁଲିବାକୁ ନିତି ଯେତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି
ସେତେ ବେଶି ହୁଏ ଝୁରି ।
************—–***—–**–
ଭାରତୀ ସାହୁ, ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥ ପୁର, ଯାଜପୁର, ମୋ-7855841101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *