July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

ମାଆ ଲୋ — ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡା

।। ମାଆ ଲୋ ।।

ମାଆ ପରି କିଏ ଥିଲା ?
ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଛେ ପକେଇକି
ମୋତେ ସେ ଜନମ ଦେଲା ।୧।
ମାଆ ପରି କିଏ ହବ ?
ଅନ୍ଦାର ରାତିରେ ହାତ ଥାପି ଥାପି
ମୋତେ ସେ ଶୁଆଇ ଦେବ ।୨।
ମାଆ ପରି କିଏ ହବ ?
ଜର ହେଲେ ମୋତେ ଓଦାକନା କରି
ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାପି ଦେବ।୩।
ମାଆ ପରି କିଏ ହବ ?
ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତା ଛାତି ଭିତରେ
ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଗିଂବ ।୪।
ମାଆ ପରି କିଏ ହବ ?
ମୋ ଜୀବନ କୁ ସଜାଇବା
ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବ ।୫।
ମାଆ ପରି କିଏ ହବ ?
ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତା ଜୀବନର
ସବୁ ଖୁସି ଛାଡି ଦେବ ।୬।
କେବଳ ମୋ ମାଆ ନୁହେଁ
ସବୁରି ମାଆ କଂ କାହାଣୀ
ସମସ୍ତେ ଵୁଝିବା ଦରକାର ।।।।।।।।।।।।

ନାମ-ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡା

 338 total views,  2 views today

2 thoughts on “ମାଆ ଲୋ — ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *