ରାଜପଥ

ରାଜପଥ ଅଟେ ସିନା ସୁଗମ୍ୟ ମସୃଣ,
ଜୀବନ ରାଜପଥରେ ଅନେକ କଷଣ।
ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ,
ପର ହୋଇଯାଏ ପୁଣି ଆପଣାର ଲୋକ।
ସାଜିବାକୁ ହୁଏ ନିଜେ ନିଜର ରକ୍ଷକ,
ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଜୀବନ ପଥ ଜାଣେ ପଥିକ ।

ପଥେ କେତେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ମନେରହେନା,
କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୂଲି ହୁଏନା ।
ଏହି ପଥେ ଯଦି ମନ ହୁଏ ବାଟବଣା,
ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା।
ପ୍ରେମରଙ୍ଗ ବଦଳେ ମିଳଇ ପ୍ରତାରଣା,
ଚିହ୍ନାବାଟୋଇ ପୁଣି ହୋଇଯାଏ ଅଜଣା ।

ଜୀବନପଥ କେବେ ସାଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୂଇ,
କେବେ କଣ୍ଟକିତ କେବେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହୋଇ।
ବୟସ ରାଜପଥେ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ଧୋକା,
ଜୀବନଖେଳ ସରି ସବୁ ଲାଗଇ ଫିକା।
ନ ଥକି ଚାଲିବାକୁ ହେବରେ ବହୁ ପଥ,
ଚିରନିଦ୍ରା ଆଗୁ ସରିଯାଉ ‘ରାଜପଥ’ ।

ଜନ୍ମଜୟ ନାୟକ
ଯାଜପୁର
(ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ
ଚିଲିକା ନୋଡାଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ
ପୁରୀ)
୯୩୩୭୮୦୦୫୬୫

 102 total views,  2 views today

One thought on “*ରାଜପଥ– ଜନ୍ମଜୟ ନାୟକ*”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *