April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

କାଉଁରୀ କନ୍ୟା  — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

କାଉଁରୀ କନ୍ୟା

ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
***********

କାଉଁରୀ  କନ୍ୟାର  ରୂପ  ଚମତ୍କାର
କେତେବେଳେ କେଉଁ ପରି,
ଯାଦୁରେ ସଂସାର ମୋହେ ନିରନ୍ତର
ଜନ  ମନ  କରେ ଚୋରୀ।

ଜନେ ହୋଇ  ମୋହ କରନ୍ତି ଆଗ୍ରହ
ପଡନ୍ତି   କନ୍ୟାର  ଫାନ୍ଦେ,
ମୁକୁଳିବା   ପାଇଁ   ବାଟ   ନ ମିଳଇ
ଘାରି   ହେଉଥାନ୍ତି   ମନ୍ଦେ,
ସାଧୁ   ପରାମର୍ଶ   ହୁଅନ୍ତେ   ଆକର୍ଷ
ପଛକୁ     ଆସନ୍ତି   ଫେରି,
କାଉଁରୀ   କନ୍ୟାର  ରୂପ   ଚମତ୍କାର
କେତେବେଳେ କେଉଁପରି।

ଶୋଷଣ   କାରଣ  ତାର  ଯାଦୁ ପଣ
ଖଟାଏ   ଦେଖାଇ   ଖେଳ,
ଯାଦୁ  ତାର  ବଳ  ମୋହନ କୌଶଳ
ଜନତାଙ୍କୁ   କରେ  ଭୋଳ।

ଜୀବନରେ ମୋହ ଜାତକରେ କୋହ
ସର୍ବ      ଯାତନାର     ମୂଳ,
ମୋହ ବଳେ  ଜନ  ହୁଏ  ବଳ ହୀନ
ଅକାଳେ     ପଡଇ    କାଳ,
କାଉଁରୀ  କନ୍ୟାର  ମୋହ  ପରକାର
ଭବ    ମୋହ   ଯାଦୁକାରୀ,
ଯାଦୁରେ  ସଂସାର  ମୋହେ ନିରନ୍ତର
ଜନ  ମନ  କରେ  ଚୋରୀ।

ଭବର   କାଉଁରୀ   ବଡ଼   ଯାଦୁକାରୀ
କରିପାରେ         ସର୍ବନାଶ,
କାଉଁରୀ କନ୍ୟାର   ମୋହ   ପରିହର
ସାଧୁ    ଗୁଣେ   ହୁଅ   ବଶ।

**************************

ଶିକ୍ଷକ, ଡେଙ୍ଗାଡି,ଗଞ୍ଜାମ,
୯୫୮୩୪୩୮୧୭୪।
ସ୍ୱରଚିତ********************

 680 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *