ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଖେଳ
~~~~~~~~… ଚୁମ୍କି ଦାଶ (ମିଶ୍ର )

ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଖେଳ ଭାରି ତ କଠିଣ
ଦେଖି ହେଇ ଯିବ ଛାନିଆ,
ରକତକୁ ପାଣି କରିକି ଖେଳାଳି
ବିସ୍ମିତ କରେ ଦୁନିଆଁ ||

ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁକି ସିନା
ଏତେ ସବୁ କଳା କୌଶଳ,
ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଶରୀର ହଲୁଛି
ଏ କି !ଦୁର୍ଲଭ ଖେଳ ||

ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମଣିଷ ପାଖରେ
ସବୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ,
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୀର ଧନ୍ୟ ତୁମ କଳା
କରେ ମୁଁ ସତ ପ୍ରଣାମ ||

ବିପଦକୁ କରି ଆନନ୍ଦେ ବରଣ
ଚକିତ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ,
କଳାକାର ଇଏ କଳା କୌଶଳରେ
ରହିଛି ରହିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ||

ସାଧନାରୁ ସିଦ୍ଧି ଲଭେ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି
ରଣାଙ୍ଗନେ ଲଭେ ଜୟ,
ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେଏ ଦୁଃସାହାସୀକତା
ପ୍ରଦର୍ଶନେ ନାହିଁ ଭୟ ||

ନାମ -ଚୁମ୍କି ଦାଶ
ଜିଲ୍ଲା -ବଲାଙ୍ଗୀର (ଶାନ୍ତିପଡ଼ା )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *