March 21, 2023
11 11 11 AM
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
Latest Post
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ

ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଦିବାସୀ

##ଜଂଗଲୀ ଆଦିବାସୀ##

ବାର ତିଅଣ କଥା
କେବେ ସ୍ବପ୍ନରେ ଭାବୁନା
ଆମେ ବାସି ପଖାଳରେ ଖୁସି,
ଦେହ ସିଝିଯାଏ
ଖରାରେ ଖଟି ଖଟି
ଆମେ ପରା ଜଂଗଲୀ ଆଦିବାସୀ।

ଧନ ସମ୍ପଦରେ
ତିଳେ ନାହିଁ ଲୋଭ
ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଯାଉ ବସି,
ଝାଟିମାଟି ଘରେ
ତାଜମହଲକୁ ଦେଖୁ
ଆମେ ପରା ଜଂଗଲୀ ଆଦିବାସୀ।

ପ୍ରକୃତି ସାଥିରେ
ବୃକ୍ଷ ଗହଣରେ
ସାଜିଯାଉ ପୁଣି ଚାଷୀ,
ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଆମେ
ସହର ଦେଖିନୁ
ଆମେ ପରା ଜଂଗଲୀ ଆଦିବାସୀ।

ଫୁଲ ଖୋସିଦେଇ
ବୋହୂ ସାଜିଯାଉ
ଭୀରୁ ନୁହଁ ,ଆମେ ସାହାସୀ
ଛନ୍ଦ କପଟର
ପାଖ ପଶିନାହୁଁ
ଆମେ ପରା ଜଂଗଲୀ ଆଦିବାସୀ।

ଝାଳ ବୋହି ବୋହି
ବନ୍ୟା ହୋଇଲେ ବି
କଷ୍ଟ ନକହି, ଦଉ ହସି
ମାଟିର ମଣିଷ ଆମେ
ମାଟିରୁ ତିଆରି
ଆମେ ପରା ଜଂଗଲୀ ଆଦିବାସୀ।

ହୀନଦୃଷ୍ଟିରେ ସିନା
ସମାଜ ଦେଖଇ
ଖାଲି ମିଛରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉଁସି,
ଖଟିଖିଆ ଆମେ
ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁନା
ଆମେ ପରା ଜଂଗଲୀ ଆଦିବାସୀ।

ସାଇ ପ୍ରଭା ସୁତାର
ଭଦ୍ରକ।

 547 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *