😍 *ହୋଲି* 😍
~~~~~~~~~~
ଆସରେ ଆସ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା
ଆସିଛି ପରା ହୋଲି,
ଖୁସି ମନରେ ଗୀତ ଗାଇବା
ନାଚିବା ଝୁଲିଝୁଲି ||

ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫଗୁ ସବୁକୁ
ଦେହରେ ଦେବା ବୋଳି,
ଶୁଣିବାନି କାହା କଥାକୁ ଯିଏ
ଦେଉ ପଛକେ ଗାଳି ||

ବରଷେ ପରେ ହୋଲି ଆସିଛି
ଆଣିଛି କେତେ ଖୁସି,
ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା,ମଜ୍ଜା କରିବା
ଭାଙ୍ଗ ପିଇବା ବସି ||

ରାଗ,ରୁଷା କୁ ମନରୁ ପୋଛି
ଭରିବା ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ,
ପର ଲାଗିବ ନିଜର ଥରେ
ଲାଗିଲେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ||

ନ କରି ଡେରି ଚାଲରେ ଯିବା
ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ମାତି,
ଭିଜିବ ତନ, ହଜିବ ମନ
ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ||

ଆସରେ ଆସ ଭାଇ, ଭଉଣୀ
ଦାଦା,ମଉସା,ଖୁଡ଼ୀ
ମିଳିମିଶିକି ଖେଳିବା ହୋଲି
ବେଳ ନ ଯାଉ ବୁଡ଼ି ||
_________________________

ଦୀପଶିଖା ପ୍ରଧାନ
ଗଉଡ଼ପଦା ପାଟଣା, ବାଙ୍କୀ, କଟକ

 124 total views,  2 views today

One thought on “*ହୋଲି– ଦୀପଶିଖା ପ୍ରଧାନ*”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *