March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର କରେ ଆବିଷ୍କାର —  ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର କରେ ଆବିଷ୍କାର*

ସୃଷ୍ଟିରେ  ତୁମର  କରେ  ଆବିଷ୍କାର

ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରେମ ଭାବ,

ଜଣାଏ    ପ୍ରକୃତି   ଅପାର   ଶକତି

କରେ ଯାହା ଅନୁଭବ,

ମହାକାଳ    ଅନୁରୂପ,

ସୃଷ୍ଟିକୁ   ତୁମର    ଚାଳ   ନିରନ୍ତର

ସୁରକ୍ଷା  କର ସମ୍ଭବ।

 

ଉତ୍ତାପ  ଆଲୋକ  ସୂର୍ଯ୍ୟ  ବିତରକ

ମେଘ  ବରଷଇ ପାଣି,

ଜୀବନକୁ  ରଖେ ସଂସାରର  ସୁଖେ

ଅନୀଳ  ବହଇ  ଜାଣି,

ତୁମେ  ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି,

ଏକ  ଏକ  ଶକ୍ତି   ସଂସାର  ବିପତ୍ତି

ଟାଳଇ ଇସାରେପୁଣି।

 

ପ୍ରକୃତି   ଦର୍ଶନେ  ଭାବନାରୁ  ମନେ

ଜାତ ହୁଏ ଆସ୍ଥା ଭାବ,

ଅନନ୍ତ    ଶକତି,    ତୁମ   ଅନୁଭୂତି

ଅନୁଭବେ  ହିଁ  ସମ୍ଭବ,

ଆନେ ଯହା ଅସମ୍ଭବ!

ଯାହା   ମୁଁ  ଭାଳଇ  ବଚନ  ବଳଇ

ବୃଥା  ଅହଙ୍କାର ଭାବ।

 

ଟାଙ୍ଗରା  ଭୂଇଁରେ  କଅଁଳ  ଦୂବରେ

ଧରା  ହୁଏ   ଆଚ୍ଛାଦନ,

ଶୁଖିଲା  ବୀଜରେ ତୁମରି  ଯାଦୁରେ

ଭ୍ରୁଣ  କରେ  ଅବସ୍ଥାନ,

ଗିରି  ଶିରେ   ନିର୍ଝରଣ,

ମରୁରେ ମେରୁରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚରେ

ଅବିଶ୍ୱାସ     ଅକାରଣ।

 

ସର୍ବ   ଶକ୍ତିମାନ   ସର୍ବ   ବିଦ୍ୟମାନ

ସର୍ବଜାଣ   ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ,

ଅହଙ୍କାର  ମୋର  ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଦୂର

ନ ହେବି  ମୁଁ  ଅଭିମାନି,

ନ  କରିବି  ଭ୍ରମ  କରି   ଯିବି  କର୍ମ

ଭଜି ନିତ୍ୟ ତୁମ ବାଣୀ।

 

*************************

 

ଶିକ୍ଷକ, ଡେଙ୍ଗାଡି, ଗଞ୍ଜାମ,

୯୫୮୩୪୩୮୧୭୪

ସ୍ୱରଚିତ*******************

 323 total views,  1 views today

6 thoughts on “*ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର କରେ ଆବିଷ୍କାର —  ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *