May 28, 2022
11 11 11 AM
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା
ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି 
ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର
ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ
ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ
*Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022* 
ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ
ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ
ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ
*ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ*
Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah
Heritage For Next Generations — Maid Čorbić
Only for you my love — Shiw Shankar Shaw  
Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso
Endless Love — Subhasmita Pattnayak
Latest Post
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି  ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ *Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022*  ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ *ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ* Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah Heritage For Next Generations — Maid Čorbić Only for you my love — Shiw Shankar Shaw   Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso Endless Love — Subhasmita Pattnayak

ହେ ଖରା — ଡିଲେଶ୍ଵରୀ ମେହର

### ହେ ଖରା ###

ବସିଥିଲି ବସିଛି ବସିଥିବି ମୁଁ
ଉଠିବିନି ଆଉ ଉଠିବି ନାହିଁ କେବେ
ବାହାର କରିବନି ମୋ ଦେହରୁ
ଝାଳ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ l
ହେ ଖରା…..
ଭେଦି ଯାଅ ମୋ ଦେହରେ
ଜାଳି ଦିଅ ମୋ ପାପୀ ଶରୀରକୁ
ବାସ ଅଛି କୋଣ କୋଣରେ ଦାନବର
ଜମିଛି ରକ୍ତ ବାହାର କର ତାକୁ l
ହେ ଖରା…..
ପଶିଯାଅ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ
ଆବୃତି କରିନିଅ ମୋ ଚେତନାକୁ
ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ
ବିନାଶ କରିଦିଅ ତାକୁ l
ହେ ଖରା…..
ରଖିବିନି ଯହିଁ ମତାଲ ହୋଇଛି
କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗର୍ବରେ
ପୋଡି ତାକୁ ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦିଅ
ଯାହା ଅଛି ଲୋଭ ମୋହ ଦେହରେ l
ହେ ଖରା…..
ଛାର୍ ଖାର୍ କରିଦିଅ ମୋ ଭାବନାକୁ
କର୍ଦମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଶରୀର
ମଣିଷକୁ ଆପଣା କରିନି
ଇସାରାରେ ଚାଲୁଛି ପୋକର l
ହେ ଖରା…..
ଭେଦି ଯାଅ ମୋ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ
ଶୋଷି ନିଅ ସବୁ ମଇଳା ରକତ
ଉଚ୍ଚ ନୀଚ୍ଚ ଭାବନା ଦେଖେଇ
ଜାତି ନାମେ ଭେଦ କରେ ଅନ୍ଧ ଭକତ l
ହେ ଖରା…..
ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ହାତ ପାଦର
ତରଳାଇ ଦିଅ ମୋ ଶରୀରକୁ
ବିକଳ ଦେଖି ହସି ବାକୁ ଜାଣି
ଉଠେନା ଦୁଃଖୀର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ l
ହେ ଖରା….
ବାହାର କରିଦିଅ ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ l

ନାମ – ଡିଲେଶ୍ଵରୀ ମେହର
ଠିକଣା – ବିଜେପୁର, ବରଗଡ଼

 346 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+ 36 = 37