October 27, 2021
11 11 11 AM
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai*
*MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*The current of time –  Alekha Prasad Moharana*
*Peace – Dr. Laxmikanta Dash*
*ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*
*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*
*ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*
*ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Latest Post
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai* *MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai* *The current of time –  Alekha Prasad Moharana* *Peace – Dr. Laxmikanta Dash* *ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ* *ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ* *ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ* *ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*

ହେ ଖରା — ଡିଲେଶ୍ଵରୀ ମେହର

### ହେ ଖରା ###

ବସିଥିଲି ବସିଛି ବସିଥିବି ମୁଁ
ଉଠିବିନି ଆଉ ଉଠିବି ନାହିଁ କେବେ
ବାହାର କରିବନି ମୋ ଦେହରୁ
ଝାଳ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ l
ହେ ଖରା…..
ଭେଦି ଯାଅ ମୋ ଦେହରେ
ଜାଳି ଦିଅ ମୋ ପାପୀ ଶରୀରକୁ
ବାସ ଅଛି କୋଣ କୋଣରେ ଦାନବର
ଜମିଛି ରକ୍ତ ବାହାର କର ତାକୁ l
ହେ ଖରା…..
ପଶିଯାଅ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ
ଆବୃତି କରିନିଅ ମୋ ଚେତନାକୁ
ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ
ବିନାଶ କରିଦିଅ ତାକୁ l
ହେ ଖରା…..
ରଖିବିନି ଯହିଁ ମତାଲ ହୋଇଛି
କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗର୍ବରେ
ପୋଡି ତାକୁ ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦିଅ
ଯାହା ଅଛି ଲୋଭ ମୋହ ଦେହରେ l
ହେ ଖରା…..
ଛାର୍ ଖାର୍ କରିଦିଅ ମୋ ଭାବନାକୁ
କର୍ଦମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଶରୀର
ମଣିଷକୁ ଆପଣା କରିନି
ଇସାରାରେ ଚାଲୁଛି ପୋକର l
ହେ ଖରା…..
ଭେଦି ଯାଅ ମୋ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ
ଶୋଷି ନିଅ ସବୁ ମଇଳା ରକତ
ଉଚ୍ଚ ନୀଚ୍ଚ ଭାବନା ଦେଖେଇ
ଜାତି ନାମେ ଭେଦ କରେ ଅନ୍ଧ ଭକତ l
ହେ ଖରା…..
ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ହାତ ପାଦର
ତରଳାଇ ଦିଅ ମୋ ଶରୀରକୁ
ବିକଳ ଦେଖି ହସି ବାକୁ ଜାଣି
ଉଠେନା ଦୁଃଖୀର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ l
ହେ ଖରା….
ବାହାର କରିଦିଅ ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ l

ନାମ – ଡିଲେଶ୍ଵରୀ ମେହର
ଠିକଣା – ବିଜେପୁର, ବରଗଡ଼

 230 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *