ପକ୍ଷୀ ତୁ ଉଡ଼ିଯା..
——————-
ପବନ ଛାତିରେ ଡେଣା ବାଡେଇ
ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ପକ୍ଷୀ ଉଡିଯିବ ବହୁଦୂର
ନୀଳ-ଆକାଶ ର ନିର୍ଜନାଲୋକେ
ବାନ୍ଧିବ ସେ ନିଡ଼ ନିଜର l

ନଥିବ ତହିଁ ମଣିଷ ର ପହଞ୍ଚ
ନଥିବ ବାରୂଦ ଗନ୍ଧ.
ଅପହଞ୍ଚ ଯହିଁ ବନ୍ଧୁକ ର ଶବ୍ଦ
ଅପହଞ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁ ର ନାଦ l

ଆକାଶ ଟା ଯହିଁ ଗାଢ଼ ନୀଳ
ନୀଳ ନେଳେ ପାରାବାର
ତହିଁ ସୋଇଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ
ଆସେନା ଭୁବନେ ସେ ଖବର l

ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଟିଏ ଲହୁରେ
ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧରେ ନୀତି
ଦୂର ଆକାଶ ରୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖେ ଯେବେ
ଝଲସି ଉଠେ ତା ଆଖି l

ଉଡିଯାରେ ପକ୍ଷୀ ଯେତେଦୂର ପାରୁ
ଯାଆ ଉଡି, ଯାଆ ଉଡି
ମଣିଷ ଆଖି ପଡିଲେ ଥରୁଟେ
ମାଟିକୁ ପଡ଼ିବୁ କାମୁଡି l

ମଣିଷ ଟା ଆଜି ରକ୍ତ ପିପାସୁ
ରକ୍ତମାଖେ, ରକ୍ତ ପିଏ
ତୁ କିଆଁ ବ୍ୟର୍ଥ ରେ ଭାବୁ
ତତେ ସିଏ ଭଲ ପାଏ l

✒️ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି,
ବାଲେଶ୍ୱର,9178377061

 536 total views,  1 views today

One thought on “*ପକ୍ଷୀ ତୁ ଉଡ଼ିଯା– ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି*”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *