December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ଜୀବନ ଦୁଲି–ପ୍ରଗତି ସାହା*

ଜୀବନ ଦୁଲି

” ସଭେ ବସିକରି ପବନ ଖାଇ ସନ୍
ହେତିର ଲାଗି ପରେ ଆମର ଦେଶ କେ ଲୋକ ମାନେ ଚଲାସନ୍
ଆରୁ ଜୀବନ ଦୁଲି ନାଁ ଟେ ଦେସନ୍”

“ସମ୍ କୁ ଇ ଦୁଲି ବିଶ୍ଵାସ , ଭରସା ଦେସି
ହେତିର ଲାଗି ପରେ ମଲା କଲ୍ କେ ଭି ପଇସା ପଇସା ହେସନ
ଆରୁ ଜୀବନ ଦୁଲି ନାଁ ଟେ ଦେସନ୍”

“ମୋର ମା କହେସି ସୁଖ ଇନ
ବୁଆ କହେସି ଦୁଃଖ ବି ଆଇସି ନ
ହେତିର ଲାଗି ପରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହେସନ ତମର ଶଗଡ଼ ଚକା ବାଗିର୍
ଇଟା ନ
ଆରୁ ଜୀବନ ଦୁଲି ନାଁ ଟେ ଦେସନ୍”

“ବସଲଆ ଦିନେ ରଶି କେ ସଭେ ଧର ସନ୍
ହେତିର ଲାଗି ପରେ ମାରି ଗଲେ ଚାରି ଟା ଲୋକ ନ ବୁହିସନ୍

ଆରୁ ଜୀବନ ଦୁଲି ନାଁ ଟେ ଦେସନ୍”

ପ୍ରଗତି ସାହା
ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ

 102 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *