ଶବ୍ଦର ନୀରବତା 😍

 

ହଜିଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ କୁ କହିଲି,

ଶୁଣ ନା, କହ ତ…

ଥରେ ଥରେ ତୁ କାଇଁ ନୀରବ ହେଉଛୁ,

କାଇଁ ତୁ ହଜିଯାଉ,

ଏଇ ହୃଦୟରେ ଲୁଚିକି,

 

ଉତ୍ତରେ କହିଲା,

ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରୁହେ,

ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ କାହିଁକି କେଜାଣି,

ହଜିବାକୁ ଇଛା ହୁଏ,

ନିଷ୍ପ୍ରଭତା ରେ ନିଜକୁ ଦୁରେଇ ନିଏ,

 

ଆଉ କେବେକେବେ ଇଛା ହୁଏ,

ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକୁ କହିହୁଏନି

କେବଳ କିଏ ନୀରବରେ ବୁଝିଯାଉ,

ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁମସୁମ ହୋଇଛି

 

ହେଲେ ଏଥିରେ ଅଭିମାନ ନାଇଁ,

ନାଇଁ କିଛି ନିଷ୍କପଟତା,

ବାସ, ଥରେଟୁଏ ଅନ୍ୟଠୁ ଶୁଣନ୍ତି,

ଶୁଣଂତି ମୋ ପାଇଁ ତାର ଭାବନା,

ବୁଝନ୍ତି ତାର ଆନ୍ତରିକତା,

କୋଳେଇନିଅଂତି ତାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ କୁ,

ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି ସମାପ୍ତି ଆଉ ଅସମାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ,

 

ସେ ହସି ଦିଅନ୍ତା,

ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ତା କାନେ ଫିସ ଫିସ କୁହନ୍ତି

ପ୍ରିୟା ର ପ୍ରେମିକା ସାଜନ୍ତି…

ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଟିକେ

ଆଉ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ସୁରଭିରେ ନାଚିଉଠି

ଗାଇଯାନ୍ତି ସାତସୁର ଜୀବନର ସଂଗୀତକୁ, ବାସ l”

 37 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *