December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ସଂଜ୍ଞା ହିନ ସମ୍ପର୍କ-ମମତା ବାରିକ*

💕ସଂଜ୍ଞା ହିନ ସମ୍ପର୍କ💕

ମମତା ବାରିକ
********************
ଆମର ଇଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ
ପାଉନାହିଁ ଖୋଜି ତା’ର ଦିଗନ୍ତ,
ତୁମକୁ ନେଇ ରହିଛି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ
ତୁମର ଦେଖା ନାହିଁ ହୁଏ ମୁଁ ନୟାନ୍ତ।।

ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କେବେ ଯେ କରିବ
ତୁମ ହାତରେ ମୋ ହାତକୁ ରଖିବ,
ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାଶୋରି ଦେବ
ତୁମ କୋଳେ ମୁଣ୍ଡଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଦେବ।।

ଏହି ଭାବନା କି ମୋ ସତହୋଇବ
ଜହ୍ନ ଯେ କଇଁକୁ ପ୍ରାପତ ହୋଇବ,
ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଖାଲି ବାଲିଘର
ଦିନେ କାଳବୈଶାଖୀ ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିବ।।

ଦିନବେଳା ମୁଁ ଦେଖେ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ
ମିଛେ ହୁଏ ଦୁନିଆଁରେ ବଦନାମ,
ଅଳସୀ ମନମୋ ହୁଏତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ
ଲଗାଇଛକି ସାଥି ପ୍ରେମ ଲଗାମ।।

ତୁମ କଥା ଭାବି ରାତ୍ର ଉଜାଗର
ଓଠ ଧରେ ମୋ ତୁମନାଁ ବାରମ୍ବାର,
ପ୍ରକଟ ହୁଅ ସାଥି ଆଗରେ ମୋର
କର ଏ ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞାକରଣ।।

💞💞💞
ମମତା ବାରିକ

 205 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *