July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଆଶାର କୋଣାର୍କ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*

।।ଆଶାର କୋଣାର୍କ।।

** ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ**

ମନ ମୋର ଆଜି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ
ଗାଇ ପ୍ରୀତିର ରାଗିଣୀ,
ହାସ୍ୟମୟୀ ଲାସ୍ୟମୟୀ ଛନ୍ଦେ ନାଚେ
ଓଢ଼ି ମୁଁ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ।।

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗେ ପ୍ରମତ୍ତ କଳାପୀ
ନୃତ୍ୟନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତୋଳି,
ପରଦେଶୀ ମେଘ ଆସିକି ତୋଳିବ
ମଧୁଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେମ ବୋଳି ।।

ଦୂର ଦିଗନ୍ତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୌଦାଗର
ଉଦିତ ମୋ’ ଅଂଶୁମାନ,
ମରୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମରୁସ୍ରୋତ ଆସି
ଫୁଟାଇବ ମଧୁବନ ।।

ମନ ସାଗରରେ ପ୍ରଣୟ ତରଙ୍ଗ
ମାଡ଼ି ଆସେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗେ,
ମୁକ୍ତାଗର୍ଭା ସେଇ ଶାମୁକାଟି ଚାହେଁ
ହୃଦୟ ଭରା ଆବେଗେ ।।

ଆଶାର କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆଜି
ହୃଦୟ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ,
ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଯେ’
ହୋଇବ ଆଜି ମିଳନ ।।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ
ଘର: ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା।

 595 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *