December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ଭୋଦୁଅ ଆକାଶେ ଜହ୍ନ ଉଇଁଲା – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*

 

 

 

 

ଭୋଦୁଅ ଆକାଶେ ଜହ୍ନ ଉଇଁଲା

 

ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ

**********************

ଆଜି ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା,

ଭୋଦୁଅ ଆକାଶେ ଜହ୍ନ ଉଇଁଲା ।

ଭୋଦୁଅ ଆଣିଛି ଶରଦ ସାଥେ,

ନୀରିମଳ ଦଶଦିଗ ଜଗତେ,

ଗଗନେ କି ତାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ।ଆଜି…

ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଯେ ଲହଡି ମାରେ,

ଚାଷୀଭାଇ ମନ ଆନନ୍ଦେ ଭରେ,

କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଦିଶିଲା। ଆଜି..

ବାଦଲ ମାଦଲ ଶୁଭଇ ନାହିଁ,

ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଓ ନୁଆଁଖାଇ,

ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଯେ ମନ ମୋହିଲା । ଆଜି….

ମରତେ ଶରତେ ପ୍ରକୃତିରଣୀ,

ଶୋଭା କିଏ ତା ପାରିବ ବଖାଣି,

କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲେ ହସି ଉଠିଲା । ଆଜି….

ରୂପା ଜହ୍ନ ଜ୍ୟୋସ୍ନା ବିଛାଡି ହୋଇ,

ଧରଣୀକି ଦେଇଛି କି ଘୋଡାଇ,

ଶୁଭ୍ର ଚାଦରର ପରି ଦିଶିଲା ।

ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ନାଚି ଉଠିଲା । ଆଜି.

ରଙ୍ଗଣୀ, ଟଗର ଅପରାଜିତା,

କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ମହୀ ଶୋଭିତା,

ସଂଜେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ବାସ ଛୁଟିଲା ।

କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବନେ ଡାକ ଛାଡିଲା ।

ଆଜି ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ।

ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ

 

 

 

 

 

 

 

 79 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *