July 28, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଅନ୍ଧଗଳି ର ସୌଦାଗର – ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି*

ଅନ୍ଧଗଳି ର ସୌଦାଗର

 ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି


ଏଠି ସବୁ ଅନ୍ଧ , ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର

କି ରଜା କି ପ୍ରଜା, ଗ୍ରାମ କି ସହର

ପ୍ରତିଟି ସହର ର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନିକାଞ୍ଚନ

ଇଲାକା ରେ, ଶୁବେ ବଳାତ୍କାର ର ସ୍ୱର

ହୃଦୟ ଅବା ମନ ର ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରେ

ଜନ୍ମନିଏ ନିଈତି ଶାବକ ରକ୍ତ ଲୋଭି ଅସୁର

ଖୋଜି ବୁଲେ ହରିଣୀ ର ମିଠା ମାଂସ

ଖୋଜେ ଅମାବାସ୍ୟା ର ବହଳ ଅନ୍ଧକାର

ତହିଁ ଚାଲେ ବେପାର କରି

ଅନ୍ଧ ଗଳିର ସୌଦାଗର ।

 

ମଣିଷ ଦେଖେନା ମଣିଷର ଲୁହ

ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ଲୋଭ ଲାଗିଛି

ଲାଗେ ସତେ ଅବା ମଣିଷ ତାହାର

ମାନବତ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ରେ ବିକି ଆସିଛି

ଡକାପାରି ଡାକେ ସଂସାର ହାଟରେ

ଆସରେ ମଣିଷ ଜଣେ

ମଣିଷ ରୂପରେ ଅସୁର ଆସନ୍ତି

ଦୁନିଆ ର କୋଣେ କୋଣେ ।

 

ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି

 1,212 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *