March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ମୁଁ ସମୟ – ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି *

ମୁଁ ସମୟ…

 

ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି  

……………………………..

ମୁଁ ସମୟ

ନାଁ କେବେ ମୁଁ ଅଟକିଛି

ଅତୀତର କେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ର

ଜୀବନ ଗାଥାର ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ ରେ

ନାଁ କେବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ର

ସ୍ବପ୍ନ ର ଫେନିଳ ଉର୍ମି ରେ

ନାଁ କେ ଶଙ୍କିଛି ମତ୍ତ ଗଜ ର ଧପ -ଧପ ଚାଲିରେ

ନାଁ କେବେ ସ୍ଥିର ଅଛି ସମୁଦ୍ର ର ମଧ୍ୟାନ୍ତରେ

ହୁତୁ -ହୁତୁ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲ ର ନିର୍ବାପିତ ହେବାରେ

ମୁଁ କେବେ ଡ଼ରିନି ବାହୁମେଲି ବେଢ଼ି ଆସୁଥିବା

କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ର ଆଲିଙ୍ଗନ କୁ

ଘଟକ ର ଟାପୁର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ରେ

ସମତାଳେ ମାଡିଚାଲେ , ଗଡିଚାଲେ

ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ର ଅଭିମୁଖେ

ମୁଁ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେ ନୁହଁ

ମୁଁ ତୁମଠାରେ ପରାଧୀନ ନୁହଁ

ତୁମେ ମୋ ଦେଇ ହୁଅ ନିଅନ୍ତ୍ରିତ

ମୁଁ ତୁମଠୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ(ସମୟ )

ତୁମ ପାଇଁ ନିରବଶଯ୍ୟା ହୁଏ ଆଗତ

ମୋତେ ଛନ୍ଦି କରିବନ୍ଦୀ ରଖେନା ତ କେହି

ଖସିଯାଏ ମୁହିଁ ଶିଥିଳ କରି ମୁଠି

ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭି ର ସୂତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଳନ୍ଦୁ ଛିଣ୍ଡେଇ

ମୁଁ ସମୟ …ମୋତେ ପାରିନି କେହି ଅଟକାଇ ।

 

ମାନସ କୁମାର ସେନାପତି 

 

 274 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *