October 27, 2021
11 11 11 AM
*ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ – ବନଲତା ଜାଲି*
*ମୁଁ ଶିଶୁଟିଏ କହୁଛି-କଳ୍ପନା ରାୟ*
*ମାଆ ସମଲେଶ୍ଵରୀ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai*
*MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*The current of time –  Alekha Prasad Moharana*
*Peace – Dr. Laxmikanta Dash*
*ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*
*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
Latest Post
*ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ – ବନଲତା ଜାଲି* *ମୁଁ ଶିଶୁଟିଏ କହୁଛି-କଳ୍ପନା ରାୟ* *ମାଆ ସମଲେଶ୍ଵରୀ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai* *MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai* *The current of time –  Alekha Prasad Moharana* *Peace – Dr. Laxmikanta Dash* *ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ* *ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*

*ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି – ମମତା ଶତପଥୀ*

ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି
🖌️🖌️🖌️🖌️🖌️🖌️🖌️🖌️

ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଆମେ କାନ୍ଦୁ କଇଁ କଇଁ
ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାରୁନାହୁଁ ସହି

ଆମେ ମାନସସନ୍ତାନ ଆମକୁ ଶତଧିକ
ରଖି ପାରୁନାହୁଁ ଆମ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଟେକ

ନିଶିଥରେ ଉଜାଗରେ ରଚନା କରନ୍ତି
ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶନେ ଯାତନା ସହନ୍ତି

ଯାତନା ଫେଡନ୍ତେ କାହାଣୀପେଡି ହେବ
କହିବ କାଆଗେ ଦୁଃଖ କିଏସେ ବୁଝିବ

ସବୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଠି ଲାଗେ ତୁଛ୍ଛା ମିଛ
ଅର୍ଥ ବଳେ କିଣାଯାଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୁଷ୍ପଗୁଛ୍ଛ

ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଆମେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଚାହୁଁ
ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତିତୋଷଣ ସାହିତ୍ୟରୁ ଦୂରହେଉ

କଳ୍ପନାବିଭୋର ପ୍ରାଣ ସୃକେ ଗଳ୍ପକବିତା
କଳ୍ପନା ତା ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦଇବ ବିଧାତା

ଆମେ ସେସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅଟୁ କମନୀୟ
ଆମେ ଅଟୁ ସୁଧାଝରା ଚିର ରମଣୀୟ

ଭୁଲଇ ନିଜକୁ ସେ ଭୁଲେ ନିଜ ସଂସାର
ତା ଜୀବନଚଲା ପଥେ ଦୁଃଖ ସହଚର

ନିର୍ଜିବ ନିସ୍ପନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ଆମକୁ
ଆମଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଵଦଳାଉ ସଂସାରକୁ

ସାହିତ୍ୟ ମରେନି କେବେ ମରି ପାରିବନି
କିଛିକାଳ ପାଇଁ ଅଵା ହୋଇଛି ବନ୍ଦିନୀ

ହଟିଯିବ କୁଜ୍ଝଟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଥୟ
ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହସିବ ନିଶ୍ଚୟ

ମମତା ଶତପଥୀ

 295 total views,  2 views today

One thought on “*ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି – ମମତା ଶତପଥୀ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *