December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ଧାରା ଶ୍ରାବଣ – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*

*ଧାରା ଶ୍ରାବଣ*

ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା

******************************

ତୁମ ପ୍ରେମବର୍ଷାରେ

ଭିଜେଇ ଦିଅଗୋ ସାଥୀ

ପିପାସୀ ମୁଁ ଯେ

ତୁମ ପ୍ରେମର

ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନଦେଇ

ଆପଣାର କରିନିଅ

ପ୍ରେମ ଅଟେ

ଆମ ସାତଜନ୍ମର ।।

ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଯେ

ବରଷି ଯାଉ ହେ

ତନୁମନ ହେଉ ଓଦା

ଆକୁଳିତମନ ପୁଲକିତ ସ୍ପର୍ଶ

ନହେଉ ଯମା ବି ବିଦା ।।

ଚାହାଣୀରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ

ଧୋକାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ

ଏହି ଯେ ଅଟଇ ପ୍ରେମ

ଲୈଲାମଜନୁ କେଦାରଗୌରୀ

କରିଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ।।

ମନ ଝରକାରେ

ଜଣେ ବସିଥାଏ

ଦେଉଥାଏ ମିଠାଛୁଆଁ

ଛାତିତଳେ ଏଇ

ଛୋଟିଆ ହୃଦୟେ

ଜଳୁଥାଏ ଖାଲି ନିଆଁ ।।

ସପନ ନଈରେ

କଳ୍ପନା ଜଗତେ

ଭାସିବୁଲୁଥାଏ ଏକା

କିଏ ଜାଣେ କେବେ

ତା’ରି ସାଥୀରେ

ହେଇଯିବ ପୁଣି ଦେଖା ।।

ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ

ରଙ୍ଗାୟିତ ଦେହ

ଫଗୁଣରେ ହଜିଯାଏ

ସ୍ମୃତିରେ ତାହାର

ବର୍ଷମାସ ଦିନ

ମନଟି ମୋ ବୁଝିଯାଏ ।।

 

ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା

 

 82 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *