March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

 *ନାରୀ –  ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*

*ନାରୀ*

ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

______________________________________

ନାରୀଟିଏ ସେତ ପ୍ରୀତିର ସ୍ପନ୍ଦନ

କୋମଳତା ସହିଷ୍ଣୁତା ତା’ଜୀବନ।

କେବେ ଆନନ୍ଦିନୀ କେବେ ତେଜସ୍ବିନୀ

କେବେ ପୁଣି ରୁଦ୍ରା କେବେ ଅଭିମାନୀ।

ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ବାରବାର

ତଥାପି ହୁଏନା କେବେ ସେ କାତର।

ପ୍ରଣତି ବାଢେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର

କେମିତି ହସିବ ତା ସୁନା ସଂସାର।

ସ୍ନେହେ ପ୍ରେମେ ବାନ୍ଧେ ଦୁନିଆକୁ ତାର

ଅନ୍ତର କୋହକୁ ଦବାଇ ନିଜର।

ପରକୁ କରଇ ଅତି ଆପଣାର

ଆପଣାର ପଛେ କରୁ ହତାଦର।

ଜମାଟ ବାନ୍ଧଇ ଲୁହ ତା ଆଖିର

ତଥାପି ହସେ ସେ ହସାଇ ସଂସାର।

ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟି ସୁଖକୁ ପରଷି

ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅଇ ହସି ହସି।

ରଖେ ନାହିଁ କେବେ କା ପ୍ରତି ବିଦ୍ବେଷ

ଶାନ୍ତି, ପ୍ରୀତି, ଦୟା ତାହାର ସଂଦେଶ।

 

ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

 234 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *