March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ଉତ୍କଳ ମଣିରତନ – ମମତା ବାରିକ*

ଉତ୍କଳ ମଣିରତନ

*************

ମମତା ବାରିକ

——————————-

ହେ ବିର ସ୍ୱଦେଶହିତୈଶୀ

ପିତା,ମାତା ଙ୍କର ଯସ୍ୱଶୀ।

 

ପୁରୀ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଅଧିବାସୀ

ଉତ୍କଳମଣି ନାମେ ଖ୍ୟାତି।

 

ଦୁଃଖି ପ୍ରତି ଥିଲ ଦରଦୀ

ପୁତ୍ର ପ୍ରେମେ ନହେଲ ବନ୍ଧୀ।

 

ଆସୁ ଯେତେ ବନ୍ୟା ମରୁଡି

ଅଗ୍ରସରେ ନଥିଲା ଆପତ୍ତି।

 

ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ

ଭାଷା ଆମ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ।

 

କୃତି ତୁମ କାରାକବିତା

ଆଉ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା।

 

ସମାଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ରଚିଲ

ବ୍ରିଟିଶ ଙ୍କର ଅବିଚାର।

 

ଜନ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କଲ

ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରିତୀ ଅଧିକାର।

 

୧୯୨୮ ଜୁନ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ

କଲ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧକାର।।

 

🙏🙏🙏

ମମତା ବାରିକ

 276 total views,  1 views today

One thought on “*ଉତ୍କଳ ମଣିରତନ – ମମତା ବାରିକ*

  1. ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ , ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ପ୍ରସ୍ତୁତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *