December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ଶ୍ରୀରାଧା ଶରଣମ୍ – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*

*ଶ୍ରୀରାଧା ଶରଣମ୍*

    ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

ତୁମେ ଦିବ୍ଯପ୍ରାଣା ଭବ୍ୟ ଚେତନାର

ପବିତ୍ର ପ୍ରକୃତି ରୂପ

ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ସଂଗୀତ ସୁରର

ଶତ ତାଳ ଝଙ୍କୁରିତ।

ତୁମରି ପ୍ରାଣର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ

ନିନାଦିତ ଗୋପପୁର

ଭବ୍ୟ ପ୍ରୀତିଧାରା ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ

ଝରୁଥାଏ ନିରନ୍ତର।

ଆକୁଳିତ ପ୍ରାଣ ବ୍ଯାକୁଳିତ ମନ

କାହ୍ନୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ

ବନ ଉପବନ ହସି ଉଠୁଥାଏ

ତୁମରି ପରଶ ପାଇ।

ରାଧାରାଣୀ ତୁମେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ବରୂପା

ତୁମ ପ୍ରାଣେ ଦିବ୍ଯ ରସ

ସେ ରସ ପାଇଲେ ପ୍ରାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା

ମନରେ ଆସେ ସରସ।

ରାସେସ୍ବରୀଙ୍କର ପାଦର ଦର୍ଶନେ

ଶତଶତ ନରନାରୀ

ନାଲି ଅଳତାରେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଧ୍ବନୀ

ମନକୁ ନେଉଛି ହରି।

ଦରଶନ ପାଇଁ ଦିବ୍ଯ ପାଦ ସତେ

ଲାଗଇ ମନରେ ମୋହ

ଲାବଣ୍ଯ ଝରା ସେ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ

ସର୍ବ ପାପ ହୁଏ କ୍ଷୟ।

ମାନମୟୀ ରାଧା ଭବ୍ଯ ଚେତନାର

ଅଫୁରନ୍ତ ଧାରା ପ୍ରେମ

ଶତ ସଉଭାଗ୍ଯ ଜୀବନେ ମିଳନ୍ତା

ରାଧା ପଦେ ଶରଣମ୍।

 

    ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

 232 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *