April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ବିସ୍କୁଟ  – ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*

ବିସ୍କୁଟ 

ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି

————————-

ସମୁଦ୍ରେ ଶୋଷକୁ ନୀର ବିନ୍ଦୁଟିଏ

ତୃଷାର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଣର ଆଶା,

ଆକାଶେ କ୍ଷୁଧାକୁ ପଟିଏ ବିସ୍କୁଟ

ଭୋକିଲା ପେଟ ଭରସା ।।

 

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବୟବ ମହା ଅନୁଭଵ

ବିଳାସୀ ହୃଦୟ ସଖା,

ଦୁଃଖି ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମହାର୍ଘ୍ୟ

ଓଠେ ଖେଳେ ହସ ରେଖା ।।

 

ଦୈନ ଦୁର୍ବିପାକେ ପ୍ରକୃତି ଆପଦେ

କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଣର ସାହା ,

ଯାତ୍ରାକାଳେ ସାଥି

ରୋଗୀଙ୍କର ପଥି

ସମ୍ୟକ ଭୋଜନ ଆହା ।।

 

ପ୍ରଦୋଷ ପ୍ରତ୍ୟୁଷେ ଉଷ୍ମ ପାନ ସାଥେ

ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା,

ଲୋଡନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସତେ

ସ୍ଵାଦପଣେ ଜଗଜ୍ଜିତା ।।

 

ସମୟର ସାଥେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥେ

ଅଗ୍ରସର କ୍ଷୁଦ୍ରଅଙ୍ଗୀ,

ରୂପ ରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଦ ବଦଳି ଚାଲିଛି

ବିସ୍କୁଟ ସେ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀ ।।

ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି

 

…..

 486 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *