July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ମନ ରାଇଜ ର ସ୍ୱପ୍ନର କଳନା – ମମତା ବାରିକ*

✨ମନ ରାଇଜ ର ସ୍ୱପ୍ନର କଳନା✨

ମମତା ବାରିକ

“””””””””””””””””””””””””””””””””””
ଆସେ ସେ ନିଶୀଥିନୀ ସମୟେ,
ମନର ଜ୍ୱୋସ୍ନାଣେବେ ସିଏ,
ତ୍ୟଜି ହୋଇଯାଏ ନିଶୀ ପାଇଲାରେ,
କହିକି ପାରିବ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ଵରେ,
କେମିତିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।
ମନରେ ଅବଗାହନ କରି,
ରହିଥାଏ ପ୍ରତିମୂହୁତ୍ତ୍ୱରେ ସିଏ,
କେବେ ସେ ଯାଏ ତାର କଳନା ନାହିଁ,
ଆସିବା ର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ନାହିଁ,
କେମିତି କା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।
ଏମିତି କା ଆକଷର୍ଣ ସିଏ,
କେମିତି ସେ ବିଶ୍ମଇ,
କେବେ ସେ ହୃଦୟରେ ତ,
କେବେ ସେ ବାହର ରଶ୍ମିରେ,
କେମିତିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିରିମଳ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନେ,
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେବେ ସେ ଇଶ୍ୱର ଙ୍କର ପଦସ୍ତେ,
ଇଶ୍ୱର ଙ୍କର ମାୟା ନୁହେଁ,
କି ମନର ମାୟା ସେ,କେମିତିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।
କେବେ ସେ ରମଣୀୟ ତ ,
କେବେ ସେ ଦାରୁଣୀୟ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ,
କେବେ ସେ ନୟନ ରେ ଉଭାତ,
କେବେ ସେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନେ ଉଭା,
କେମିତିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।
କେବେ ସେ ପ୍ରକୃତି ର ଆଲୋକ ରେତ,
କେବେ ସେ ଜ୍ୱୋସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ରେ,
କେମିତିକା ତାର ଗୁଞ୍ଜରଣ,
କେମିତିକା ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ,
କେମିତିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।
କେମିତି ଆସେ ସେ, କେମିତି ଯାଏ ସେ,
ତାହା କେବଳ ଭାବିବାର ଗଣନା,
ତାହା କେବଳ ମନର କଳନା,
କେମିତିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।
କେବେ ସେ ମନରେ ଧନୀର ଭାବନା ତ,
କେବେ ସେ ଦୁଃଖ ର ଭାବନା,
ଏମିତି ମହୋଲ୍ଲାସେ ଆଣେ ଯେ,
କେବେ ସେ ପରିମୋଚିତ କରେ,
କେମିତି କା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।
କେବେ ସେ ଆସେ ଚକ୍ଷୁ ର ଦେଶରେ ତ,
କେବେ ସେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନେ,
ଏମିତିକା ଅଭିଳାଷ ପାସେ ଥାଉ ମୋର ଗତି ,
ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚକର ମୋର ଆଗତ ଗତି,
କେମିତି କା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଲ୍ଲାସ ନୀତି ।।

ମମତା ବାରିକ

 29 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *