April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ସତ୍ୟର ଉହାଡରେ – ବନଲତା ଜାଲି*

ସତ୍ୟର ଉହାଡରେ

ବନଲତା ଜାଲି 

*************************

ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ପବନର ଖେଳ

ଶରୀର ମୁଠେ ପାଉଁଶ

ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କିଛି ହାତ ଭୂଇଁ

ଯୁଇ ନିଆଁ ଅବଶେଷ

ତଥାପି ମଣିଷ ମନରେ କାହିଁକି ?

ଏତେ ଲୋଭ,ଅବଶୋଷ ।।

 

ମରଣ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ସୀମାରେଖା

ଶ୍ମଶାନ ସବୁରି ସାଥୀ

ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଉଛି ଅଚଳାବସ୍ଥାର

ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଜ୍ବଳନ୍ତ ସ୍ଥିତି

ତା’ସତ୍ତ୍ବେ ମଣିଷ ନିଜ ବଡିମାର

ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ।।

 

ଯୌବନ ଯେଉଁଠି ମଉଳା କୁସୁମ

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରଙ୍ଗହୀନ

କାମନା ଅଟଇ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ

ଅଶାନ୍ତିର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵଳନ

ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଣିଷ ହୁଅଇ

ଆସକ୍ତିରେ ମ୍ରିୟମାଣ ।।

 

ସପନ ଯେଉଁଠି ମରୁ ମରିଚିକା

ହତାସର ଉଷ୍ଣ ବାଲି

ଆଶା କେବେ ହେଲେ ହୁଏନି ପୂରଣ

ବହୁଦୂରେ ଯାଏ ଚାଲି

ତଥାପି ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ

ଅନ୍ଯକୁ ଦିଅଇ ଠେଲି ।।

 

ନମ୍ରତା ଯେଉଁଠି ସବୁ ସମାସ୍ଯାର

ସମାଧାନର କାରଣ

ମମତା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ହାରଇ

ଏକଥା ଅଛି ପ୍ରମାଣ

ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ଅଚିରେ ହୋଇବ

ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ।।

 

ବନଲତା ଜାଲି 

 152 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *