ଡଙ୍ଗା
କଳ୍ପନା ରାୟ

ହଁ, ଭାସିଯା, ଯା…. ଭାସିଯା
ଭାସିଯା……
ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ରାମୁ
ସ୍ଵପ୍ନର ସୋଲ ଡଙ୍ଗା,
ଯାହା ଭସାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ
ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ‌ ସୃତିର
ତୁ ଅମାନତ ହୋଇ ଯା

ହଁ, ହଁ, ଯା ତୁ ଭାସିଯା….
ଭାସି ଯା ………..
ଦେଖୁଛି ରାମୁ
ସେଦିନର ସାତ ଭାଇ
ଯାଇଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟରେ
ଫେରି ଦେଖିଲେ ଭଉଣୀ
ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ତାହା ପା

ଯା…ରେ…..ଯା ତୁ ଭାସିଯା….
ଆ …କା…ବୈ…..କହି
ପାପ ଧୋଇ ପୁଣ୍ୟ ନେଇ ଆ
ଦିନକ ପୁଣ୍ୟ ବି ଯଥେଷ୍ଟ
ଦେଲାଣି କରୋନା ବହୁ କଷ୍ଟ
ଡଙ୍ଗାରେ ବାହି ତୁ ଦୂର ଦେଶେ ଛାଡି ଆ

କଳ୍ପନା ରାୟ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ,
ଲଇଡା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ,
ଲଇଡା, ସମ୍ବଲପୁର

 8 total views,  1 views today

2 thoughts on “ଡଙ୍ଗା– କଳ୍ପନା ରାୟ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *