September 21, 2021
11 11 11 AM
*ଅଭାଗିନୀ – ଡ଼ଃ.ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱାଇଁ*
*ନିଃଶବ୍ଦତା-ପ୍ରୀତିପଦ୍ମା ଦାସ*
*CAN’T IGNORE -Prof.Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ପରିବର୍ତ୍ତନ – ବନଲତା ଜାଲି *
*THE RAIN IN SEPTEMBER – Prof.Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ରିକ୍ସାବାଲା – ତପନ ସାହୁ*
*Mystery of Life – Rudra Narayan Dash*
*ନିତ୍ୟ ନମସ୍ୟ ବୀର ଯବାନ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*କଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମେ କେଉଁଠି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଗୁରୁଦେବ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଏ କି ମାୟା ତୁମ କୁହ ହେ ଶ୍ରୀହରି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଡାକ ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀହରି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ମୁଁ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଆହେ ଗଣନାଥ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*Humanity–Gabriel S. Weah*
*Humanity–Stoianka Boianova*
*CRY HUMANITY–Nevenka Kovacevic*
*THE ONLY ANSWER IS HUMANITY–Dr. Paramita Mukherjee Mullick*
*Real Humanity–Mildred DJ Par*
Latest Post
*ଅଭାଗିନୀ – ଡ଼ଃ.ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱାଇଁ* *ନିଃଶବ୍ଦତା-ପ୍ରୀତିପଦ୍ମା ଦାସ* *CAN’T IGNORE -Prof.Dr.Prasana Kumar Dalai* *ପରିବର୍ତ୍ତନ – ବନଲତା ଜାଲି * *THE RAIN IN SEPTEMBER – Prof.Dr.Prasana Kumar Dalai* *ରିକ୍ସାବାଲା – ତପନ ସାହୁ* *Mystery of Life – Rudra Narayan Dash* *ନିତ୍ୟ ନମସ୍ୟ ବୀର ଯବାନ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *କଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମେ କେଉଁଠି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଗୁରୁଦେବ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଏ କି ମାୟା ତୁମ କୁହ ହେ ଶ୍ରୀହରି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଡାକ ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀହରି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ମୁଁ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଆହେ ଗଣନାଥ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *Humanity–Gabriel S. Weah* *Humanity–Stoianka Boianova* *CRY HUMANITY–Nevenka Kovacevic* *THE ONLY ANSWER IS HUMANITY–Dr. Paramita Mukherjee Mullick* *Real Humanity–Mildred DJ Par*

*ଉଜାଣି ଆତ୍ମା ଗୀତି – ସୁପ୍ରଜିତ ସାହୁ*

ଉଜାଣି ଆତ୍ମା ଗୀତି

 

ସୁପ୍ରଜିତ ସାହୁ  

*****************************

ସେ କ୍ଷଣେ ବି ଥିବ ମନ୍ଦହାସ ଟିଏ
ମଳିନ ବଦନେ – ପ୍ରାଣହୀନ ଦେହେ
ମିହିରୁ ମିହିର ସରଳ ରେଖାରେ,
ବାହୁଡ଼ିବି ଦିନେ ଚକ୍ରବାଳ ପାରେ……।

ବନ୍ଧୁ ବଇରୀ ମୋ’ ସେ ଦିନ ସମାନ
ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସତେ କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ !
ଜୀବନ ତେଜିବ ତା’ର ଗୁରୁ ଭାର,
ଲଂଘିଯିବ ଆତ୍ମା ମୋ’ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର…।

ଉଇଁବି କି ନାହିଁ ତାରାଟିଏ ହୋଇ
ତମସା- ଗଗନେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ
ନିଶ୍ଚେ ଦୀପ ସାଜି ଯିବି ତୁମ ପାଶେ,
ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ହେବି ତୁମରି ପରଶେ….।

ସୁପ୍ରଜିତ ସାହୁ  

ସୁପ୍ରଜସାହୁ   ସାହୁ  ସୁପ୍ରଜସାହୁ  

 86 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *